Dato: 12. december 1866
Fra: Jens Jacob Asmussen Worsaae   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rosenborg d. 12te Decbr. 1866.

Kjre Professor Andersen!

Da jeg idag ikke var saa heldig at trffe Nogen i Deres Bopl, tillader jeg mig skriftlig at meddele Dem, at den nye engelske Minister Sir Charles Murray, ikke at tale om Lady Murray, brnde af Begjerlighed efter at gjre Deres Bekjendtskab. De have i den Anledning anmodet mig om at formaae Dem til en Dag at flges med mig ned til dem, hvis et saadant Forslag ikke maatte ansees for altfor paatrngende. Turde jeg komme op til Dem Fredag eller Lverdag Formiddag t. E. Kl. 11, for at hente Dem? Eller maaskee en anden Dag frst i nste Uge?

Et bekrftende Svar vilde meget glde Deres meget hengivne og forbundne J J A Worsaae

Velbaarne!

Hr. Professor H. C. Andersen, Ridder af fl. Ordener, Dbmd & &

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost