Dato: 29. november 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Chr. Lose
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 29 Nov: 1866

Kjre Hr Lose

Det er slet ikke med Fornielse at jeg skriver dette lille Brev, thi jeg er kjed over mig selv. Jeg vilde gjerne, da De nsker det, bringe Dem et Eventyr eller en Historie til Folkecalenderen, jeg har ogsaa en ret heldig Idee og siden vi senest talte sammen har jeg lst og indsamlet hvad der var ndvendigt at have som Materiale, det er sat paa Papiret, men jeg er utilfreds der med, det trnger til at beaandes, og det fler jeg mig i disse Dage ikke i stand til, det vil imidlertid / komme, men da er det for seent for Dem, det vil sige til Calenderen iaar; men er det dat et Stykke der ergodt og vrd at lse ken det jo lgges hen til nste Gang Nu tr De ikke vente det.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 738-40)