Dato: 14. november 1840
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

del af Brev

Kjre, gode Andersen!

Da her just er Plads for mig at skrive Dem til, griber jeg denne Leilighed til at bruge Pennen. De kan troe at jeg savner Dem inderligt isr Sndag formiddag, da det nsten var den eneste Gang i Ugen, at jeg kunde tale et Alvorsord med Mester. Der er en Digter, der skriver saa smukt og saa sandt, Hvor vi skilles fra hinanden er en Smertens Golgatha, og dette saa indholdsrige Udtryk kan jeg, efter min ringe Mening, godt anvende her. De kan ikke forestille Dem med hvilken Glde jeg hrte Moder og de Andre sige, at Deres Komedie i det Grnnes, havde hstet saa megen Bifald. Jeg takker Dem usigelig meget for den venlige Hilsen, De sendte mig i Brevet til Bedstefader, det gldede mig saa uendeligt, da jeg kan see deraf, at den lille Jonna dog ikke ganske er forglemt iblandt de mange Venner og Bekjendtere, der sendes Hilsen til. Men jeg sidder her og kradser saadant Sludder op, saa det er grsseligt. Jeg maae ophre, idet jeg beder Dem at sende mange Hilsener til Holst og sige ham at hans Selskab er meget savnet om Sndagen, men Ingens Selskab savnes dog saa meget som Deres af Deres kjrlige og hengivne

Jonna.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost