Dato: 9. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Bloch
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr

den 8 October 1866

Kjre Ven!

Nu er jeg allerede paa anden Uge borte; de frste Dage har jeg tilbragt paa Holsteinborg, nu er jeg paa Basns; Solen skinner; der er en Rigdom af Farver i Trer og Buske, saa at det er en Lyst at see. Humlen slynger sine Ranker med store brungrnne Kopper hit op i de gulnede Trer, den rde Hyben og Benved har en Gld som vare de blevne til under en varmere Sol end vor. Jeg har en Glde af at gaae om i denne Efteraarets store Billedbog; var det kun ikke saa koldt Morgen og Aften! jeg tnker at vi have Vinteren fr vi vente det; de mange Svaner ude paa Stranden synge [overstr: allerede] derom og at Nordlysene allerede blusse er jo ogsaa en Bebudelse! om ikke lnge er jeg inde i Byen; jeg gad nu vide / hvorledes jeg vil fle mig hyggelig i mit nye Hjem paa Torvet. Jeg glder mig til at see Venner og Veninder og srlig glder jeg mig til at samles med Dig kjre Ven og see hvor velsignet og mgtigt du reiser Skandser i vort "Kunstens Dannevirke"; ja, nu maa Kunst og Videnskab give vort lille Lands Soldater, de vrne om det [overstr: lille Land] og vise dets Kraft og Betydning! Du er isandhed een af vore bedste Aandens Soldater og derfor er jeg glad for Dig og Du er saa god, saa naturlig, saa jvn og ligefrem, som enhver sand Kunstner altid er, holder jeg uendeligt meget af Dig! Dog hvorfor skrive det til Dig. Du vil vide og forstaae det om det kun er Dage siden det er ret gaaet op. Niels Ebbesen og Geert ere vel nu saa levende at de kunne trde / ud af Billedet? Jeg har, ved dig den hele Begivenhed, som om jeg selv kunde have staaet med Pagen bag Dren og seet til. Jeg er ogsaa ganske flittig, men det har ikke den Betydning, jeg skriver nu sammen fra mine Optegnelser paa Reisen, at disse kunne samles i Heelhed og siden gjenemarbeides; flere Timer om Dagen er jeg ved Skrivebordet; det er altid herude paa Landet jeg faaer det meste Arbeide fra Haanden. Frederik Bgh er vel nu kommet til Byen? Hils ham. Hr og Fru Melchior vil du ogsaa bringe min hjertelige Hilsen; jeg er overvldet ved deres Velvillie og Godhed mod mig; det er tungt ikke at vre stillet saaledes at man ret kan gjre Gjengjld. Det var i Sandhed som Festdage for mig jeg tilbragte paa "Rolighed", der faldt mange Solstraaler i mit Hjerte og til &Rolighed' kntter / sig ogsaa vort "Broderskab", men naar jeg ikke skal komme til at sige, at Du er "en stolt Karl", saa husker du at Dit Du bliver herefter lidt tydeligere. Men jeg lader Pennen lbe, den sladdrer og Du faaer dog kun saa lidt ud deraf, dog det vil og maae du faae, at jeg inderligt holder af Dig, som Kunstner og Menneske, Gud bevare Dig lnge for Danmark og dine Kjre

Hjerteligst

H. C. Andersen

Til Carl Block!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 282-85)