Dato: 14. november 1840
Fra: Louise Collin, g. Lind   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

del af Brev

Min kjre, gode Andersen!

Man skal jo gjengjelde Ondt med Godt, derfor vil jeg ogsaa skrive et Par Ord til Dem, endskjndt jeg endnu ikke har seet et eneste venligt Ord fra Dem, for Faders Brev, hvori der maaskee var en Hilsen til mig, har jeg ikke faaet at see, og i Eduards Brev, som jeg saae, var der ingen; saa De seer altsaa, at naar De ikke vil have, at jeg skal troe, at De ganske har glemt mig, maa De skrive til mig selv. Vi lnges Alle efter Dem, og savne Dem meget. Vi tnkte saa meget paa Dem forleden Aften, da vi saae Comoedien i det Grnne, det gldede os saadan, at det gjorde saamegen Lykke; Dagen efter fik vi det frem, og gik det heelt igjennem og fik os atter en deilig Latter derover. Frend om 14 Dage kommer Maurerpigen vist ikke frem, naar den er gaaet, skriver Eduard strax til Dem. Inden De reiste, glemte jeg at sige til Dem fra Marie Wegener, om De vilde faae fat i hendes Sn Theodor, og hilse ham fra Familien, vil De ogsaa hilse ham fra mig, naar De seer ham. Om 14 Dage tnker jeg, at vores Bryllup skal staae, Dagen er endnu ikke bestemt, men jeg skulde nsten troe, det blev den 25de i denne Maaned; vil De den Dag lade Deres Tanker vre hos os, kjre Andersen! Nu er De vel samlet med Holst, vil De hilse ham ret hjerteligt fra mig, siig til ham, vi savne ham meget Sndag Formiddag. Jeg vil nske ham, at han ikke maa lide formeget af Hjemvee, men sine Venner maa han dog ikke glemme. Dem vil jeg derimod nske, at De maa lide lidt af Hjemvee, for hvad vilde De reise for! Men nu Lev vel, min kjre Ven! Tnk undertiden paa Deres kjrlige Sster

Louise.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter