Dato: 7. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 7 October 1866.

Kjre Fru Kock!

Nu har jeg alt vret over otte Dage paa Landet, frst paa Holsteinborg nu paa Basns og i den deilige Ro jeg altid har her, er Tiden som faret hen i det jeg fra Morgen til Aften nu igjen er ved Skrivebordet; en lille Fortlling: Portnerens Sn, jeg begyndte i Portugal, er sluttet og jeg har taget fat paa at nedskrive samlet, min hele Reise-Udflugt, og den vil i lang Tid give mig nok at bestille; jeg har imidlertid mit hyggelige Hjem, en smuk Natur, Havet foran mig, og jeg vil haabe et Par Uge[r] endnu Solskin; fr omtrent den 24 October kommer jeg neppe hjem, men har da min Leilighed, to Vrelser ud til Kongens Ny torv hvor Konditoren boer, Porten er i lille Kongensgade. Jeg har maattet anskaffe mig en ny Seng med Sengklder, derved bliver / det vel ikke nu kommer en skjn Dag et Bud fra min Vertinde Hallager, eller maaskee snarere et Bud fra Fru Jette Collin og afhenter mine Bger, Billeder og vrige Sager som De har vret saa god at give Huusly; jeg er imidlertid nrved at nske: gid at jeg kunde flyve fra dem igjen, syd paa, thi jeg fryser, ja allerede fryser jeg, efter at vre bagt igjennem ved Tajo og Mondego. Opholdet ude hos Melchiors var nsten som Fest paa Fest; de elskvrdige Mennesker vare utrttelige i at vise mig Godhed og Opmrksomhed. Een af de sidste Dage vilde jeg have vret ud for at see den kjre Hauch og tillige takke ham for "Julian den Frafaldne", men der kom mere end een Forhindring og jeg maa opstte til min Hjemkomst at bringe ham min Hilsen og Tak. Deres Svigerdatter vil nok fortlle / ham det og sige hvor jeg nu er flyvet hen og hvor snart jeg vender tilbage. Vil De sige til Deres Sn at jeg tog til Indtgt de Bemrkninger han gjorte ved at hre mit Digt: "Bouquet af danske Digtere"; jeg vil snart kunde vise ham det. Min lille Ven Jrgen, min smilende "Prindsesse" og liden Karen sender jeg mange Hilsener; skulle disse gjengjldes da bliver jo De ndt til at skrive mig til, men jeg haaber ikke derpaa, derimod haaber jeg at hre fra Henny hvem jeg har sendt Brev fra "Rolighed", medens han vist endnu var i Paris. Theatret savner jeg slet ikke, underligt nok, men flere af mine Venner vilde jeg gjerne see og tale med lidt mere end Tilfldet har vret under mit Besg udenfor Kjbenhavn. / Vil De fra mig lade Wilhelm Rode lyknske til hans Forlovelse. Jeg er i Tankerne hos Dem, og glder mig til den frste Fredag vi sidde sammen; jeg vil da ogsaa have Noget at kunne forelse om jeg ikke havde at fortlle. De hjerteligste Hilsener.

Deres meget hengivne H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 301, billed 6835-38)