Dato: 6. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 5[ skal vre: 6] October 1866.

Kjre Fru Ingemann!

Det er nu nsten en Maaned siden jeg kom til Danmark; jeg gldede mig saa srdeles til at overraske Dem og Deres Sophie med et Besg og forlod derfor Banetoget ved Sor, det var om Aftenen henimod halv ni; jeg spurgte derude om Deres Befindende og erfoer da at De samme Dag, nogle faae Timer fr jeg, var indtruffet fra Kjbenhavn, opereret og temmelig udmattet; det gik altsaa slet ikke an at overraske Dem, komme til Dem den Aften eller den flgende Dag og jeg maatte derfor tage / tiltakke med at overnatte i Kroen ude ved Stationen. Jeg tog slet ikke til Sor, da jeg ikke vilde besge Nogen der, naar jeg ikke kunde besge Dem og det, antog jeg vist med Rette, var ikke tilladt saa nr Operationen; [overstr: og] jeg reiste derfor til Roeskilde og Kjbenhavn. Der, hos Groserer Melchiors, paa Strandveien har jeg tilbragt omtrent tre Uger i al den Behagelighed, som Velstand og et velvilligt Sind kan forskaffe, jeg er igjen flyvet ud paa Landet over Holsteinborg til Basns, hvor jeg kom i aftes og haaber nu at det er saa vel fremme med Deres Syn at min Skrivelse ikke vil falde Dem til Besvr; helst havde jeg tidligere sendt den. Man / har sagt mig at Operationen er lykkedes, Gud vre lovet! i den Anledning har ogsaa gamle Fru Lsse ladet sig operere og med fuldkommen Held. Fra min Reise har jeg mange smukke Tanke-Minder, men efter den strke Varme, 35 Grader, er det nu temmeligt koldt; jeg er glad ved at have prvet Stouren fra Lissabon til Bordeaux, den varede noget over tre Dgn; det frste Dgn var Sen meget hi, Blgerne rullede som Vandfald, men lyste i Natten med en phosphorisk Glands og frembde en Pragt og Storhed, jeg aldrig glemmer; de rullede fra Grnlands Kyst ind mod / os; saa snart vi naaede ud for Cap Finisterre blev Sen stille og den ellers saa voldsomme spanske S, med hele den baskiske Bugt, laae som et sagte, svulmende Klde. Dampskibet var uendeligt stort; et svmmende Hotel. I Bordeaux blev jeg hos Venner hele 14 Dage, derimod kun eet Dgn i Paris; Coleraen var i aftagende, men fulgte mig hele den vrige Vei; vrst var den i Hamborg hvor jeg uvidende herom blev paa 3die Dag; een af disse dde der 100 Personer. Hils nu paa det hjerteligste Wilsters, Harders [,] Siboni (han har flere Venner i Bordeaux.) Giv Sophie en srskilt Hilsen! Gud glde og velsigne Dem.

Deres taknemlig hengivne H.C. Andersen

[langs kanten:]

Hilsen til Rossing og hans Frue.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 300, billed 6831-34)