Dato: 23. juli 1866
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rosenvnget 23 Juli 1866.

Kjre Andersen!

Vi have tnkt saa tidtpaa Dem, og tidt talt om Dem, og gldet os over, at De har det godt i de sydlige Lande, men vi her have ei havt nogen gldelig Tid, thi nu er Udsigten til Gjenforening med vore fraskildte Brdre = o, og Udsigten til stadigt Tryk fra den Overmgtige steget mange Procent. Vore indvortes Forhold synes derimod at skulle gaae i Orden, da Bondevendernes fortvivlede Modstand mod Antagelsen af den gjennemsete Grundlov hidtil er overvunden og den, de endnu kunne gjre, vel ogsaa overvindes. Tsherning fnyser og raser! Ved de sidste Valg skete store Anstrngelser fra begge Sider, baade fra det nationale Parti + Regjeringen, og fra Bondevenderne, men det lykkedes over Forventningen at skaffe det frste Seiren. Jeg haaber saaledes, vi komme til indre Ro og det kan ogsaa behves. - Jeg bragte igaar Astrid ud til Hellebk, hvor hun skal bruge Badene, og jeg var saaledes sammen med hele den derboen?e Deel af Familien, som har det godt; Edvard, Theodor og Jonas stadigt beskjftigede med deres Kildebygninger. - Fru Heiberg er kommet tilbage fra Norge, hvor hun blev svrt feteret, og Bjrnstjerne-B. var nok ogsaa med at gjre det; hun saae mrkeligt godt ud ved sin Tilbagekomst; det Samme haaber jeg at sprge fra vor portugisiske Ven, naar han engang vender Nsen hjem. - Her er svrt Mangel paa Theaterdirecteurer; Kranold vil ikke lnger, og det synes nu, at Linde, Dept. Chef i Cultusministeriet, er bl[evet] det. - De skjnner da paa Deres Lykke, histrede Ven, saaledes at kunne svlge i Sydens Herligheder! Jeg haaber, De henter der fornyet Ungdom og glder os med Frugterne deraf. Det maa vre forunderligt i denne saa strkt bevgede Tid at leve i et Land, der synes at vre saa aldeles udenfor de store Strmninger; her oppe i det nordlige Europa strmmer det vel strkt. - Af litteraire Frembringelser er her intet Mrkeligt kommet, men Listen over udkomne Skrifter fylder desuagtet nok i Bladene.

Deres

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost