Dato: 14. juni 1866
Fra: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1866 d 14 Juni

Kjere gode Andersen!

Hjertelig Tak for Deres Brev, det var en sand Fornielse for mig, at flge med Dem, paa Deres Reise, i det deilige Syden. Blomsten De saa venlig sendte mig hedder vist Feraria; en Masse af dem maa see deiligt ud. Her er og en deilig Tiid i Naturen. Efter at jeg, fra Apriil Maaned af paa anden Maade, end sdvanligt, har vret syg; er jeg nu kommen saa vidt, at jeg kan komme ud og sidde i Haven, i det milde Veir, under de lyse Lindetrer, og see de deilige rosenrde Pioner og de slvhvide Iris, staae i deres rigeste Flor. De see mig altid ud, med deres fine nedhngende Blade, som om de ville flyve. Jeg har forniet mig over, at den Mexikanske Comandeurorden er bleven Dem given, og det glder mig altid at see, De mder Paaskinnelse. Det forniede mig at hre, at Kaulbachs yndige Billede til Deres smukke Eventyr og som jeg eier fra Dem, er saa langt udbredt, at det kan bringe Dem en saa venlig Hilsen paa firne Steder. At Deres phantasierige Eventyr har faaet en vid Kreds er naturligt og at der lever en saa reen og god Aand i dem gjr det tillige gldeligt. Fra min gode Sophie skal jeg takke Dem hjertelig for Deres Hilsen. Fra Mai har jeg en strk sund Pige, som antager sig Husets Arbeide, og er venlig og god, saa at Sophie ikke behver at gire Andet, end hvad hun fler ikke anstrnger hende, og det er en Beroligelse for mig. Hun har passet mig, og passer mig, med al Kjerlighed og Omhu! Der er kommen, en velsignet Fred over mig, siden jeg har faaet Vished om, at min Lunge er angrebet. Det kan io nok trkke ud, maaskee over Aar og Dag, men man seer dog Maalet, og jeg lever ikke lnger i denne skrkkelige Angest, for maaskee, at {at} skulle blive 80 eller 90. Jeg glder mig nu inderlig til Gjensynet med min elskede Bernhard, og haaber at Gud vil styrke mig til taalmodig at bre hvad der paalgges mig paa den Vei der frer til mine 0nskers Maal. Jeg glder mig til at see Dem, paa Deres Hjemtour, lykkelig over Reisen.Jeg har besrget Deres Hilsen til Deres Venner og gldet om dermed. De veed maaske at Siboni gter en ung Dame som er i Huuset hos hans halv sster Pepina, hun besgte mig forleden, hvor der er liv og spil i det italienske Blod! Historien om R{r}veren er mig af stor Betydning, der er noget trstende i at selv i en saa forvildet Sjel, kan et uskyldigt og tillidsfuld Barnesiel, berre den guddommelige Spire, som Gud dog har lagt i alle Sjele. Nu Gud velsigne og bevare Dem! Tak for Deres trofaste Venskab for Deres gamle

Veninde

L M Ingemann fd Mandix.

[Tilfjelse s.5:]

jeg kan ikke see nok til at gjennemlse mit Brev

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter