Dato: 3. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Niels W. Gade
Sprog: dansk.

Amsterdam 3die Marts 1866.

Kjre Ven!

Da jeg er uvis om Hartmann har bragt Dem min Hilsen og Meddelelse om mit Ophold her i Holland, vil jeg skrive Dem selv til fra Amsterdam hvor De De har grumme mange Venner blandt hvilke Verhulst er een af de meest varme og erkjendende. Jeg har nu vret her netop i tre Uger, og boer hos vor Landsmand Kjbmand Brandt, hvor jeg har det ganske udmrket, har Alt hvad et rigt og velindrettet Huus kan give og tilige den deilige Fornemmelse at jeg er en velkommen Gjst; Fruen i Huset taler dansk og er en begavet, frisk elskvrdig Dame, Snnen taler ogsaa dansk, og en Mngde bosiddende Landsmnd have aflagt mig Besg. Theaterdirektionen har vist mig den Opmrksomhed at sende mig en Billet til een af de frste Pladser, hver Aften, i Theatret. Jeg kommer der tidt og finder Skuespillet bedre end jeg havde ventet det, men er meget forundret over den ringe Stilling, selv de Betydeligste af Personalet synes at indtage, man seer dem intet Steds i Selskabslivet, og jeg har intet derimod. Operaen er fransk og har ganske udmrkede Stemmer, jeg har hrt Meyerbeers Africanerinden, der er meget storartet; jeg fik slet ikke noget Hjemved. Balletten er derimod ringe og med aldeles ls sammenrapset Musik. I Musik Selskabet Felix Meritis gives, jeg troer hver fjortende Dag, Koncerter; Verhulst fren og her hres rigtig god Musik.

Nsten ved hver Koncert i den frste Tid er givet eet af Deres Arbeider, saaledes gik "Im Hochland" og "Hamlets Ouverturen". Forrige uge var jeg der og i den Anledning gav Verhulst Deres Symphoni No 1, Opus 5, der tog sig ypperlig ud, kom med en Klang af vore Folketoner, var saa gte dansk, den blev meget varmt optaget; foruden den hrte vi Beethovens Ouverture til Egmond, desuden sang en Frken Ubrecht fra Hanover og Violinspiller Wilhelm fra Wiesbaden spillede genialt og dybflt et Nummer af Ferd. David. Om henved 14 Dage er igjen Koncert, men da er jeg borte fra Amsterdam, da vil igjen blive givet een af Deres Symphonier og desuden Faust af Schumann. Ved her at nvne Faust kommer mig i Tanke hvad Verhulst fortller at vi begge have vret 1846 sammen i Rom med Gounod men Ingen tnkte da paa den Betydning han vilde faae, og da var han ogsaa gaaet i Kloster for at blive Munk men betnkte sig under Prveaaret. Fra Verhulst har jeg de meest varme Hilsener han elsker Deres Kompositioner, og viste mig strax hvilken stor Samling han har af disse, Agnete og Havmanden kjendte han derimod ikke til, send ham et Exemplar, idet mindste Agnets Vuggevise med Chor (tydsk Text under jo ogsaa under den?) - den meest ansete Digter i Holland er for jeblikket Prsten Ten-Kate, hans seneste Arbeide er "Skabelsen" han lser det op for Betaling i de fleste strre hollandske Byer og har derved allerede i dette Aar fortjent 10 000 Gulden; hans Menighed forre ham i denne Tid et rigt Huus her i Amsterdan. Ganske fortrffeligt har han paa Vers oversat af mine Eventyr, forleden lste han i stort Selskab et Par af disse; fra Kagen vi havde paa Middagsbordet vaiede det danske Flag med mit Navn og det hollandske med Ten-Kates. De fleste af mine Skrifter ere oversatte paa Hollandsk, jeg seer disse og mit Portrt. Gld mig med et lille Brev; de frste 8 Dage endnu er jeg i Amsterdam hos: Mynher A. L. Brandt, 507 Heerengracht by de Huidenstraat, Amsterdam; i de nste 8 Dage kunne Breve adresseres til det danske Gesandtskab i Haag, derfra reiser jeg til Paris og Rom, om Gud vil, til Lissabon, eller i Sommeren til Danmark igjen. Hils Deres Kone, Felix, de to Andre, Deres Svigerforldre og alle flles Venner. Portrttet af Dem, flger mig stadigt og staaer i dette ieblik fremme paa Skrivebordet.

Deres Ven og Beundrer

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 135-36)