Dato: 27. december 1865
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredensborg den 27.de Decbr 1865.

Histrede og kjre Ven!

Tilgiv at jeg ikke paa staaende Fod besvarede Din kjrlige Julehilsen og bragte Dig min hjerteligste Tak for de venlige Tanker, Du sender mig og min Familie; jeg kom hjem fra Paris den 21.de og var allerede herude Dagen derpaa for at feire den glade Juul i mit hyggelige Hjem, men da jeg foruden de huslige Forretninger, havde foranstaltet en Concert til Fordeel for vort Brne-Asyl, blev Helligdagene temmelig besatte med de forndne Arrangements og det er frst i dag, efter vel overstaaet Prstation at jeg kan hellige mig til Correspondancer, hvis Pligter have optaarnet sig til en foruroligende Hide. Du maa derfor undskylde mig, at jeg i dag ikke give Dig en udfrligere Beskrivelse over min Parisertour, der nu om stunder ikke er omstndeligere end i gamle Dage en Reise fra Haderslev til Kiel; kun saameget vil jeg fortlle Dig, at jeg har benyttet min Tid vel, seet og hrt en stor Deel og dyrket saavel gamle som nye Bekjendtskaber. - Hvad den slemme Bussemand "Choleraen" angaaer har jeg ikke hrt et Qyk om den siden jeg forlod Kbhvn, og ikke fundet et eneste Menneske der brd sig om a;t nvne denne ubehagelige Gjst.

Dersom Du altsaa vil drage mod Syd i denne Vinter, skal Du ingenlunde lade Dig afskrkke af Avisberetningerne men dristig give Dig Gud i Vold af sted didhen hvor Din Digterlngsel frer Dig. Du kan ellers vre fuldkommen forvisset om at hvor Choleraen engang har vret, hrer den aldrig fuldkommen op, saa den kan ramme Dig ligesaavel i Kbhvn som i Lissabon og Paris. Pas bare godt paa Din Mave og plag Dig ikke selv med ngstlighed. - Desuden, kjre Ven, vi vandre Begge paa den sidste Snees, en Dd ere vi Vorherre og Nationen skyldige, lykkelig naar man som Du allerede i levende Live har erhvervet sig Uddelighed! Og hermed et gldeligt og lykkeligt Nytaar fra mig, min Kone og os Allesammen.

Din hengivne og forbundne Ven

August Bournonville

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter