Dato: 15. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 15 Decemb 1865.

Kjre Fru Ingemann!

Inderlig Tak for det trofaste Venskab De forunder mig! det var mig en saadan Glde at see Dem og vre hos Dem! saamange kjre Erindringer fornyedes der ved! det er saa deiligt at see milde ine, de give tidt meer end Ord og Tale; ogsaa Deres Sophie gldede det mig at see, trofast i/ sin Hengivenhed for Dem. Reisen til Holsteinborg var ikke besvrlig, jeg sad i en god Vogn og havde et stort Varme-Bkken med kogt Vand i, staaende paa Bunden, jeg havde de Blomster jeg fik hos Dem og der til endnu en stor Bouquet fra Grevinde Holstein; Solen skinnede ind til mig, jeg syntes det var ganske sommerligt. Her er endnu saa smukt paa Holsteinborg, Roserne blomstre endnu nede i Haven, / og udenfor ligge paa Vandet, i hundredviis, vilde Svaner, der synge Morgen og Aften. Paa Lverdag reiser jeg til Basns, (Breve der til mig, gaae over Skelskjr). Jeg bliver der Juul og Nytaar over og haaber i den Tid at erholde Efterretninger fra Lissabon der give mig Mod til, lidt ind i Januar, at flyve afsted!

Tak for hver venlig Tanke i det gamle Aar, / Gud glde, styrke og velsigne Dem! gid et nyt og godt Aar for os Alle rulle op, dog lad os, i hvad det end bringer, kunne takke Gud.

Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 289, billed 6787-90)