Dato: 24. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Munch
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 24 Juli 1865

Kjre Hr Munch

Min hjerteligste Hilsen til Dem og Deres Frue. Een af mine hollandske Venner Digteren Kneppelhout med Kone og Svigerinde besger iaar vore nordlige Lande og glder sig ved at kjende Naturen her og de Skjalde som gjengive den. Jeg tillader mig herved at fre ham til Dem og derved ogsaa at bringe mig selv i Deres venlige Erindring.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57. 35)