Dato: 23. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Glorup den 23 Juli 1865.

Kjre Fru Ingemann!

Inderlig Tak for Deres Brev; det kom til mig ovre i Jylland; jeg blev paa Frijsenborg endnu til den 16 Juli, i det jeg forgjves ventede den unge dansksindede Hernhut, Jakobsen, der fra Engeland havde skrevet mig til at han kom til Christiansfeld, fr han forlod Europa og tiltraadte sin Ansttelse i Amerika. Hans varme nske var at mde mig og derfor indbd Greven og Grevinden ham til Frijsenborg. Jeg vendte saaledes der tilbage igjen fra mit Besg i Hem Prstegaard, men den 15 havde jeg Telegram fra Jakobsens Fader at Snnen endnu ikke da var indtruffet; / Dagen derpaa reiste jeg, men ikke ganske rask. I Hem havde jeg, i de kolde, blsende Dage, paadraget mig en svr Forkjlelse, efter hvilken jeg endnu hoster; dertil havde jeg det Uheld, Dagen fr min Affart, at jeg oppe paa Kirkegaarden, stdte Hul paa mit Skinnebeen, ved at lbe paa en Gravpl der stod halv skjult i Grsset. Det var et slemt Std og jeg maatte flere Dage holde mig stille. Nu er det lgt, men jeg maa dog endnu gaae med Bandage.

Paa Tirsdag reiser jeg her fra til Christinelund ved Prst, hvor Henrik og Jonna Stampe boe; jeg kunde, troer jeg, fra Nyborg naae med Dampskib Vordingborg, som ligger nrmest Prst, men da fjernede jeg mig endnu mere / fra Sor, uden at faae Dem at see, Kjre Fru Ingemann, og det er mig en virkelig Trang at see Dem, thi jeg veed endnu ikke hvorledes det stiller sig med min Reise til Udlandet og hvorledes jeg da lgger Veien; jeg tnker derfor, nu paa Tirsdag, den 25, at gaae over Beltet og med Aftentoget at naae Sor; jeg kommer jo ikke til Uleilighed? Og med Guds Hjlp er De vel rask. Maa jeg da blive i Deres Hjem fra Tirsdag Aften til Torsdagmorgen? da kan jeg med Banetoget trffe Deligensen i Ringsted og jeg naaer da, over Nestved, ud paa Eftermiddagen, Prst og Christinelund. Seer De forud Wilsters, da hils dem deeltagende fra mig; hils ogsaa Deres egen Sophie.

Hjerteligst H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 286, billed 6776-78)