Dato: 3. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Harald Christensen
Sprog: dansk.

Hem ved Mariager

Kjre Hr Justitsraad!

Maaskee veed De allerede at jeg er Jylland. Nsten tre Uger har jeg tilbragt paa Frijsenborg og der hen tager jeg igjen, nu er det kun en Udflugt derfra, et Besg hos Pastor Kahr i hen; han er gift med en Datter af Kammerherreinde Neergaard; jeg kunde ikke vre saa hit oppe i Jylland uden at see disse kjre Mennesker og nu jeg er paa dette Sted, kun et Par Miil fra Hobro, har jeg stor Lyst til at lgge Hjemveien over Hobro for at hilse paa Dem, Deres Frue og Datter men Sprgsmaalet er, finder jeg Dem hjemme? Vil de glde / mig med et Par Ord derom, men disse maa jeg have imorgen eller saaledes at de senest indtrffe hermed Posten som indtrffer her til Hem Onsdag Formiddag den 5te Juli. Hrer jeg da at De er hjemme. Da kjrer Pastor Kahrs mig Klokken 12 til Mariager, hvor vi blive nogle Timer og jeg er da om Aftenen i Hobro og bliver der til Torsdag Eftermiddag, altsaa omtrent et Dgn. Jeg maa Torsdag til Randers for om Fredagen at see nogle Venner der og Lverdag henter Vognen mig til Frijsenborg. Hrer jeg ikke fra Dem til Onsdag Formiddag, da antager jeg at De og Deres ere hjemme og da kommer jeg, ellers ikke. - Deres hengivne

H.C. Andersen

/

E.S.

Vil De adressere Brevet til mig til Hr Pastor Kahrs i Hem pr. Mariager.

/

[Udskrift:] Hivelbaarne Hr. Justitsraad Christensen Ridder af Danebrogen & etc. & i Hobro (fra H:C.Andersen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 285, billed 6772-75)