Dato: 10. juni 1865
Fra: Peter Heise   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Stokkerup den 10/6 65.

Kjre Hr. Professor!

Jeg har for noget siden componeret et af Deres ldre Digte, "rkenens Sn" - husker De det - "Den vilde Hingst sig tumler -"? Jeg synes selv derom; jeg troer, at den lidenskabelige, sterlandske Stemning i Digtet er kommet frem i Musiken. Nu vilde jeg gjerne vre saa dristig at sprge Dem, om De ikke engang i en ledig Stund skulde have Lyst til at skrive en 5-6 Digte, der kunde slutte sig til denne "rkenens Sn" som en i en lille Cyclus, dersom De vilde betroe disse Deres eventuelle Smaabrn til min Muses musikalske Opdragelse. Ved at omgaaes med Deres unge Araber i Phantasien er han voxet op for mig til en varm og fuldblodig Skikkelse, som jeg ret havde Lyst til at have lidt mere at gjre med. Deres ldre Digt kunde jo tnkes enten som Slutning paa en Elskovshistorie, eller som Midtpunct, saa at det endte godt, eller hvorledes De selv vilde, naar De blot vilde - gid De vilde!

Jeg troer virkelig, man kunde gjre et smukt lille Billede heraf, naar det ellers vilde lykkes mig for min Deel.

Forleden sgte jeg Dem i Kjbenhavn, men jeg hrte, De var paa Basns. Jeg vilde have spurgt, om jeg maatte spilt Araberen for Dem. Som sagt, jeg vilde ret nske, at De havde Tid og Lyst til at opfylde min Bn. Saa kunde vi maaskee til Efteraaret prsentere et saadant lille Eventyr i rkenen sammen!

Jeg haaber, De har det godt paa Landet. Herude er deiligt! Min Hustru hilser mange Gange!

Deres hengivne

P. Heise.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost