Dato: 5. maj 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 5 Mai 1865

Kjre Fru Kock!

I flere Dage har jeg vret meget forkjlet og i Dag er jeg saaledes i alle Lemmer at det er mig besvrligt at gaae langt, jeg lider af strk Hovedpine og maa derfor opgive at komme ud til Dem og Deres. Ndig opgiver jeg at gaae i Theatret, men bliver det ikke bedre fr Aften maa jeg ogsaa miste det. Siig Deres Sn at jeg ikke lser imorgen i Studenterforeningen, jeg sagde ham igaar at det var Tilfldet, men jeg har ikke Krfter eller Tanke der til. Hjertelig kjed er jeg over at jeg ogsaa der har maattet sende Afbud, det er mig altid en saa stor Glde at lse i Foreningen, nu skeer det neppe fr i Efteraaret, om jeg da lever.

Deres hengivne H.C. Andersen.

[ Udskrift:]

Til Fru Conferentsraadinde Kock Ny Kongensgade i Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 283, billed 6765-67)