Dato: 16. januar 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: C. E. F. Reinhardt
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 Januar 1865.

Kjre Hr. Reinhardt!

For et Par Dage siden, efter min Hjemkomst fra Landet, havde jeg den Fornielse at modtage Deres rede Skrivelse. Jeg beklager meget at De flere Gange forgjves har sgt mig medens jeg var borte; nu nskede jeg at gaae ud til Dem for at bringe min Tak for Besget og tillige at fornye ldre, kjrt Bekjendtskab, men jeg har i disse Dage lidt af Tandpine, jeg er saaledes ikke [/] kommet ud til Dem. Da DE imidlertid venter paa mit Svar i Anledning af Deres Forlangende, tr jeg ikke lngere udstte det med at skrive.

Det vil vre mig en Fornielse at komme til Birkerd og der, for en velstemt Kreds, lse nogle af mine Eventyr, men ikke nu, jeg bliver saa let forkjlet, jeg plages lidt af Gigt og Tandpine. Naar Aarstiden bliver bedre, er jeg aldeles berevillig, men ikke nu. Dette har jeg ogsaa sagt til Hr Skuespiller Mantzius, som forleden talte til mig om samme Sag.

Naar det bliver smukt Veir en Dag og jeg kommer udenfor [/] Porten, vil jeg tillade mig at hilse paa Dem.

Med Hiagtelse og Hengivenhed

H. C. Andersen.

Til

Hr F. Reinhardt Contorchef i Justitsministeriet."

Tekst fra: H.C. Andersens Hus