Dato: 27. december 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basns den 27De December 1864.

Kjre Fru Kock!

Allerede er julen forbi, dog jeg er glad ved hver Dag der flyver hen af dette Sorgens og Ulykkens Aar. Jeg har en strk Tro til at det nye Aar som nu snart kommer, bringer bedre Dage, gid det maa skee. jeg blev i Kjbenhavn Onsdag over og hrte med stor Glde Operaen Faust, den maa De ikke forsmme. Torsdag gik jeg med Godstoget til Sor, hvor jeg, som altid, blev glad og hjerteligt modtaget af den kjre gamle Fru Ingemann. Hendes Dvhed er taget srdeles til, det er meget besvrligt at tale med hende, men Liv og Sjl lyser ud af hendes smukke brune ine. Alt i Huset staaer som da jeg kom der som Discippel fra Slagelse for 40 Aar siden, men udenfor er der i det sidste Aar svarligt forandret. Gartner Rothe har ladet hugge og rive ned. De tre Haver som hrte til Rectorens, Rothes og Ingemanns Huse ere blevne beskaarne saa1edes at disse nu ligge ganske inde i selve Academi-Haven. Der var en Hi under store Trer inde i Ingemanns Have hvor Digteren saa ofte sad med sine Venner, denne Hi er nu jevnet, den store Steen Sokkel, der tjente som Bord, ligger henkastet og Trerne staae udenfor Haven paa den anden Side Kjreveien; den nye Slgt seer ikke mere Ingemanns Have som den var, dog er hele det nye Anlg, for den Slgt der kommer, ungteligt meget smukt; jeg beholdt dog helst det gamle.

I Lverdags kjrte jeg fra Sor til Basns, om Aftenen havde fattige Bnderbrn her Juletr og rigelig Jule-Bespiisning, vi Andre fik efter Thee, vort Juletr. Frken Scavenius havde hklet til mig et stort uldent Teppe bestemt til at ligge under mit Bord i Kjbenhavn. Juleaften gik saare stille, jeg har endnu ikke fundet ju1eglde og nu er julen forbi. Imorgen er her stor jagt, men jeg tager jo ikke Deel i den. I nste Uge vil Ungdommen her spille Comedie, Vaudevillen "Jomfruen" skal opfres; det er den Slags Fornielse der egentligt kun er morsom for de som skulle spille. Forestillingen er bestemt til Torsdag den 5 januar; fr efter den Tid kommer jeg altsaa ikke til Byen, om der da forud kom et lille Brev til mig fra Dem, kjre Fru Kock, vilde meget glde mig, De veed at Breve til Basns gaae over Skjelskjr. Nu er vel Lieutnant Henny kommet hjem, hele Familiekredsen befinder sig vel; hils dem Alle hjerteligt og godt. Hvad mon det nye Aar bringer os Alle og hver Enkelt? ja det er det store Sprgsmaal! for mig selv l1skerjeg ret, at jeg maa hestille Noget, thi jeg har vret for lidt virksom i Aaret som nu snart er gaaet. Alt Godt for Dem og Deres.

Deres inderlig hengivne H.c. Andersen.

E.S

Vil De sende Hilsen til Conferentsraad Hauchs.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 280, billed 6756-59)