Dato: 13. september 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 13 Sept 1864

Kjre Fru Scavenius!

Imorges modtog jeg en Kasse hvori laae en Melon; men intet Brev fulgte med og kun af Poststempelet saae jeg at den kom fra Soro, nu veed jeg Ingen der, som kunde sende mig den, jeg troer at Melonen kommer fra Basns og har sin Oprindelse fra "de afrikanske Kjrne" der bleve lagte i Drivhuset, er det Tilfldet da lad mig det vide med frste Post, jeg vil da saalnge vente med at skjre Melonen itu; og endelig Tak fordi Deres Naade saa venligt tnker paa mig. Mit Brev fra Conradine Lyst, hvor jeg flte mig saa vel, hos de fortrffelige Comtesser, har Deres Naade vistnok modtaget; gid at jeg var paa Landet igjen, herinde finder jeg mig ikke saa hyggelig og den Friskhed og Lyst til at skabe en ny Digtning har jeg intet Sted, som paa Basns; gid at jeg snart kunde vre der.

Det kongelige Theater synes iaar at blive godt besgt, snart kommer den nye Opera "Faust" og efter den, haaber jeg, "Ravnen". Jeg tnker paa at skrive et nyt Lystspil fra Spaniernes Ophold her i Danmark, men Humeuret hos mig er endnu ikke ret der til. Viggo Drevsen kan nu begynde at gaae om paa Krykker, men jevnligt komme Beenstumper ud af Saaret og fr ind i det nye Aar bringer han det nok ikke til frit at kunne gaae om. Veiret er afskyeligt og vistnok ulykkeligt for Landmanden. Alt seer saa efteraarsagtigt ud, og snart have vi vel Vinteren. Bring Frken Luzia min hjertelige Hilsen, hun eller Deres Naade forunde mig jo snarest et Par Ord.

Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen

E.S

Her sender jeg Deres Naade et Portrait-Kort af mig; det ansees for at vre det heldigste der endnu haves.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost