Dato: 5. september 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Hammerich
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 5te Sept: 1864.

Kjre Hr. Professor Hammerich!

Hjertelig Tak for Deres venlige Indbydelse til imorgen, men jeg kan desvrre ikke komme, da jeg tidligere har sagt Ja til en lignende. Hils Deres Frue, Datter og vore svenske Venner, jeg havde saa gjerne vret hos Dem. Saa snart jeg kommer ud til Emilie-Kilde tillader jeg mig strax af aflgge en Vesit i deres landlige Hjem og gentager min Tak for Deres Velvillie mod mig.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 167)