Dato: 6. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: I. P. E. Hartmann
Sprog: dansk.

Christinelund ved Prst

den 6 August 1864.

Kjre Ven.

Herude hos Jonna og Henrik er jeg, Veiret er koldt og graat, jeg troer Sommeren er forbi, men Freden kommer jo, Freden hvor vi ikke som sidst kan med Jubel modtage vore hjemdragende Soldater og dog have de lidt og stridt, dog have saa Mange givet deres unge Liv hen for Danmark, jeg kunde grde, hjalp det kun Noget; Serne rulle hen over os og er man Bld-Dyr og ikke store Skal-Dyr, da er det som laae man flaat i Salt-Lade! - Men nok derom, nok om det Hele, nu er det saa, nu bliver det / saa. I Onsdags tog jeg med Dampskib herude, det var en rygende Storm og den ene Byge efter den anden fik vi. Her er meget koldt, jeg fryser, gyser og gaaer og nyser; lnge bliver jeg her ikke og for dog at bestille Noget, reenskriver jeg, til mig selv, et Exemplar af "Saul", Du kan da beholde det Skrevne jeg sendte Dig; i samme er vist nok enkelte Skrive=Feil, seer jeg nu; saaledes har jeg kun i Begyndelsen givet Feldtherren Navnet Isram, det [overstr: skal] han skal beholde og ikke det senere "Schivas", jeg veed ikke hvorledes det er faldet mig i Pennen; altsaa, der er kun Een der ledsager Saul og denne Ene er Isram. Naar vi tale sammen, husk da, at der er i / Versebygningen Eet og Andet, jeg nsker at tale med Dig om, Du maaskee kan have Brug for. Saaledes har jeg i frste Act tnkt mig at Davids Sang bag Scenen er to Vers paa een og samme Melodi; det frste Vers: "Ud i Leiren!", det andet Vers "Hos de raske Vaabendrenge." For iet seer det vel ud som om disse to Vers ikke svarede til hinanden, men det er dog Tilfldet; gjennemcomponerer Du, uden Gjentagelse, andet Vers, da maa frste lyde saaledes og have i sig Gjentagelse; altsaa saaledes, det frste

:/:Ud i Leiren

Ud til Seiren!:/:

Og med hver en Fugletunge

Hit at sjunge o.s.v.

I Begyndelsen af tredie Act synge Hexeqvinderne: "For Menneskets taagede Blik", der skal staae: "For Menneskenes / omtaagede Blik" og i samme Scene, efter at Zilla har sjunget: - "David er frelst!" lyder Choret saaledes:

- "Drbt ved Morder=Staalet,

Hundred til Dden henslbt

Har Kong Saul.

Zilla

Han min Moder har drbt, &

----

Meget lnger er jeg endnu ikke kommet i Afskrivningen. Hvorledes gaaer det nu med "Ravnen" og Rolle-Uddeelingen; see til at den kommer istand. Indtil videre sendes Brev til mig her paa "Christinelund ved Prst. Hvorlnge bliver Du og din Kone i Roeskilde? hils hende og Fritz, hils hos Provst Ortveds. - Det er afgjort nu at jeg iaar ikke tager op til Norge! Nu lev vel, vr saa tilfreds Du kan vre det i disse Tider.

Din trofaste H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 180-81)