Dato: 26. juni 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: I. P. E. Hartmann
Sprog: dansk.

Basns den 26 Juni 1864.

Kjre Ven!

Seer Du hvilket Menneske jeg er! her har Du frste Act af Saul! lnge varede det fr den kom, men med eet knaldede den af! vr saa artig! ls, tag en Afskrift, gjerne vil jeg om nogen Tid have mit Manuskript igjen. Tnk Dig nu ind i de her antydede Characterer; meget lnges jeg efter at fortlle Dig Gangen i de fire efterflgende Acter, thi niagtigt mindes Du dem neppe; gjerne vilde jeg ogsaa tale med Dig om denne frste Act, som jeg naturligviis i mine Tanker har komponeret og sjunget indvendigt. Davids Sang: "Ud i Leiren", har jeg tnkt mig, at Melodien til dette Vers ogsaa underlgges det Nste han synger: "Hos de raske Vaabendrenge", det er ganske samme Metrum om end Stropherne her glide i hinanden, det Melodiske maatte kulminere i Slutningen: "Kraftig Lnge toner Klangen, der er Ldskedrik i Sangen"! hvilke Stropher derpaa Saul gjentager. Dette er naturligviis kun et Vink, Du gjr hvad Du vil! ligesaa er det med Bestningen, uagtet jeg ikke kan tnke mig den anderledes end her; Steenbergs Personlighed er for David, men maaskee Sangen fordrer / at Steenberg og Jastrau bytte Roller, helst nsker jeg dog Steenberg som David og ubetinget Sauls Rolle givet af Nyrup; Zillas Moder var en Hex ligesom Datteren. Saul lod Hexene komme paa Baalet, derfor er Zilla vred. Det gamle bibelske Seiers Omqvd:

Tusinde drbte Kong Saul,

David ti tusinde slog",

maa vi beholde, men jeg har sat det om saaledes at det lyder rigtigere om vel ikke saa smukt som i den bibelske Gjengivelse. Da Stykket bliver fem Acter er det ndvendigt at hver Act holdes saa kort som mueligt, men er der Fordringer Du har, da kom med dem.

Hils Fruen!

din H.C. Andersen

Komponisten

Professor I.P.E Hartmann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 179)