Dato: 24. december 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Josephine Jensen
Sprog: dansk.

Basns den 24 December 1863

Til Josephine Jensen

Ved den tidlige Afreise har jeg glemt flere Sager, ogsaa nogle Papierer, men Alt maa nu blive liggende til jeg kommer hjem; srg imidlertid for at Ingen unden De selv kommer paa Vrelset, da skrevne Sager ligge baade paa Bordet og i Sophaen, desuden alle Skuffer staae aabne. Reisen herud var ikke behagelig og meget langsommelig. Banetoget der skulde vre indtruffet Aftenen forud mdte vi frst op paa Formiddagen ved Ringsted, Trer og Telegraph-Stnger vare i Stormen blst om, megen Ulykke skeet, det vil sige med Qvg der var drbt ved omblste Stald-Lnger. /

Jeg bliver her paa Basns vistnok Nytaarsdag over; men skal tidligere end jeg kommer, sende Brev derom at Alt kan vre istand hjemme; og der desuden kan vre indkjbt hvad jeg behver til Aften og Morgen, Sukker & - I Dag er Veiret smukt; da jeg kom igaar stod den halve Have under Vand, saa hit var Havet steget; i den lille By Skjelskjr havde Gaderne vret under Vand.

Hils Deres Mand naar De skriver ham til. En gldelig Juul for Dem og Deres Brn! Breve som indtrffe, ikke Tiggerbreve, sendes til Etatsraad Collin, der besrger dem til mig.

H. C. Andersen.

E. S.

Husk at Fru Anholm faaer Dagblad og Illustrerede Tidende./

Den lille Urtepotte med den afrikanske Kactus, maa De endelig srge for ikke staaer i et koldt Vrelse, nu det fryser om Natten, thi da vil den gaae ud, st den ind i Deres Stue, men see til at den ikke knkker. Den behver ikke Vand.

[Udskrift:]

Til Madam Josephine Jensen

hos Fru Anholm, Nyhavn 67,

anden Sal.

Kjbenhavn

Dette Brev

Anbefales

Fru Hartmanns Godhed.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1057-60)