Dato: 11. december 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 11 December 1863

Kjre Fru Ortved!

Inderlig Tak fordi De saa venlig har mig i Tanke og vil forunde mig en god Plads i Kirken, men man har sagt mig at denne bliver lukket naar Srgetoget er traadt ind, at der ikke er Rimelighed for at kunne komme ud naar man vil, dersom det er Tilfldet tr jeg ikke vove mig derhen. Jeg er i de sidste Dage saa betaget og halvsyg, at jeg derfor vist gjr rigtigst i at give Afkald paa Deres venlige Tilbud. Fra Hartmanns har jeg mange Hilsener; nu er Srge-Kantaten frdig; jeg har skrevet det "Farvel" som synges ved Vesterport. Heise har til dette / componeret en smuk Musik. Alle mine Arbeider ligge nu hen, jeg kan ikke bestille noget, men med Guds Hjlp, bliver vel Tiden lysere. Sndag otte Dage tnker jeg paa at tage lidt til Basns for at tilbringe Julen der. Hils Deres Mand paa det hjerteligste og seer De Hr Kornerup da bring mig i venlig Erindring.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfiklmscan 78, 323-27)