Dato: 13. august 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 13 August 1863

Kjre Fru Ortved!

Min hjerteligste Tak til Dem og Hr Domprovsten for de smukke Dage De forundte mig i Deres hyggelige Hjem. Tak for al Deres Velvillie og Godhed! kjrt var det mig ogsaa at lre Deres Svigerinde og den unge Hr Ortved at kjende, ere de endnu i Roeskilde da bring dem begge min hjertelige Hilsen. Varmen var strk da jeg kom til Kjbenhavn, men igaar blste, eller rettere stormede den bort og jeg frs i det Frie; det er dog et ynkeligt Klimat, dog saa have vi andre fortrffelige / Ting! Hartmann talte jeg med igaar efter at han her var indtruffet, idag kommer nok hans Frue til Staden, ellers vilde jeg have bedet Dem, kjre Fru Ortved, at bringe hende Tak og Hilsen fra mig. Paa Gaden seer man nu den ene Skuespiller efter den anden vendt hjem fra Reise; paa Lverdag begynder nok Arbeidet for dem. - "Ravnen" vil dog vist tage et Par Maaneder fr den kan flyve op paa Scenen, jeg tnker det skeer frst i Januar; De maa endelig komme herind til frste Forestilling; jeg skal srge for Billet. Blomsterne jeg fik af Dem staae friske og smukke foran mig paa mit Bord. - / Rimeligviis flyver jeg snart lidt udpaa Landet igjen; underligt er det, naar jeg er i Kjbenhavn kommer altid en Lyst og Lngsel efter at flyve til Udlandet, men nu maa jeg holde her, fr nste Foraar, om Gud vil, at jeg skal leve, kommer jeg ikke til fremmede Steder. Vil De hilse mine Roeskilde Venner, og srligt takke den gamle fru Wad, ja jeg veed ikke hvorledes hun skriver sit Navn, for den Venlighed og Opmrksomhed at komme ind til Dem fr jeg reiste og jeg da kunde sige hende lev vel! Hr Domprovsten haaber jeg er nu en Deel bedre og snart aldeles vel!

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 320-22)