Dato: 28. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Sophus Bojesen
Sprog: dansk.

Basns ved Skjlskjr

den 28 Juli 1863

Kjre Hr Kammerjunker Bojesen!

Det er jo deiligt at De med Deres unge Frue flyver lidt ud i Verden, og mig har det forniet i den Anledning at faae Brev fra Dem. Genf er det dyreste Opholdssted i Schweitz; den Pension jeg fremfor alle der vil anbefale Dem er hos Madam Achard, som boer hvor Dampskibene lgge an, lidt hiere oppe forbi det store Hotel Metropole, Indgangen er ikke fra S-Siden men Gaden bag ved disse Huse; efter denne Beskrivelse vil De nok finde det, men skriv forud til / Madam Achard at De og Deres Frue kommer; Prisen var, da jeg boede der, for Alt, uden Vask, 7 Frank daglig ud til Gaden, 8 Frank ud til Sen; jeg var srdeles tilfreds og var der i det bedste Selskab; hils Fru Achard fra mig, siig at De er en Ven af mig, at jeg har anbefalet Dem hendes Huus og naar De er der saa hils den elskvrdige Datter Maria; boer endnu en Ung Pariser, Baron [overstr: My??] der, saa giv de hjerteligste Hilsener, han var srdeles opmrksom, dannet og elskvrdig! Jeg vil imidlertid foreslaae Dem at De tilbringer nogen Tid ude paa Landet, forkorter Opholdet i Genf og bliver en 14 Dage eller tre uger ved Genfersen paa det smukkeste og billigste Sted, nemlig i Montreux, der er en god Pension hos Maadam Depalens, hvor De har Alt, / uden Viin og Vask for 8 Frank daglig, de boer der i den deilige Natur og trffer ligeledes godt Selskab. Bring Madam Depalens en Hilsen fra mig og fra Etatsraad Collins vi vare der srdeles tilfredse. Er der ikke Leilighed i Huset, da findes flere Pensioner i Montreux, jeg var meget tilfreds i Hotellet Svanen hvor jeg boede "i Pension" og betalte daglig 5 Frank. Service maa De alle Steder endvidere ud med og den er daglig for hver Person Frank. Jeg veed ikke hvorledes De lgger Deres Reiseplan, jeg vil raade Dem til at flyve snarest afsted over Nord-Tydskland, ikke blive i det dyre Hamborg; strax naar De kommer til Altona, da fra Banegaarden at kjre ned til Dampskibet og endnu samme Aften naae Hanover, er det for trttende, / da bliv i Banegaards Hotellet i Altona og kjre en Vesit-Fart kun til Hamborg, fra Hanover vil jeg foreslaae Dem at gaae til Nyrnberg, derfra til Mnchenog over Lindau ind i Schweitz; derfra naaer De i een Dag paa Jernbane Ragatz hvor De har den meest maleriske Natur. Herfra over Chur til Como, Mailand &, eller De fra Hanover tager til Frankforth og Basel, og da til Zurich, boer i Bauers Pension ved Sen, og seiler over den til Ragatz - eller tager fra Zrich til den lille By Horcken derfra med Deligense til Zug, hvor De finder Dampskib til Arth bestiger der Rigi og kommer nste Dag ned til Vierwaldstdter Sen, seiler til Brunnen, boer der en Dags Tid og seiler ned til Fluelen hvor De finder Diligense til Como & eller De fra Baseltager paa Jernbane til Zrich og efter at have beseilet Vierwaldstdter / Sen gaaer med Deligensen fra Zrich over Brunick til Interlaken, derfra Udflugt paa Sen til Giebach, og saa fra Interlaken med Vogn til Grindelwald og Staubbach, hele Sceneriet har jeg sgt at give i mit Eventyr: Iisjomfruen . Fra Interlaken seiler De til Thun og med Jernbane over Bern naaer De Freiburg hvor De skal boe i Hotellet tt ved Hngebroen, det er er magelst storartet Skue. Herfra Deligense til Vevay hvor De har Jenbane paa 1/4 Time til Montreux og paa to Timer til Genf; fra Montreux kan De gaae over Simplon til Lago magiore, boe der i Hotellet paaa selve en, og med Dampskib og Jernbane naae Mailand. Hvad Synes Dem om herfra at gaae til Turin og tilbage over Mont Cenis til Genf? / Preusiske Sdler (8 Sk. dansk) kan De bruge ind i det tydske Schweitz til den vrige Reise i Schweitz og Italien "Napoleons". Hos Hansen paa Hibro-Plads bytter De bedst. Kredit-Beviser fra Kredit Banken er meget beqvemme at fre med, men noget dyre.

Nu nsker jeg at mine Oplysninger maa vre Dem og Deres Frue til nogen Nytte og nsker Dem en lykkelig Reise.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 310-15)