Dato: 26. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Basns den 26 Juli 1863

Kjre Fru Ortved!

I denne Sommer er jeg meget omflyvende i vort eget Land og dertil utrolig flittig, som min nye Bog om Spanien skal vise Dem; Tryknignen vil nu beygnde. En fjorten Dage tilbragte jeg paa Glorup i Fyen, hos Grev Moltke Hvitfeldt, derfra dgo jeg til Frisenborg hvor jeg havde et meget behageligt Ophold, uagtet Veiret var aldeles efteraarsagtigt, der var en Blst og Kulde, som De vel ogsaa har fornumemt det i Roeskilde; her paa Basns har jeg lovet at overvre Mi Dunlops Bryllup med Michael Rosing og ikke at blive her for kort, Brylluppet er paa Lverdag og et Par / Dage efter tager Fru Scavenius til Jylland, jeg flyver da ogsaa herfra; min Bestemmelse var at tage til Lerchenborg, hvor man har indbudt mig, men nu har meg med Eet Trang efter Bylivet, der er slet ikke for varmt i Kjbenhavn, min nye Bog skaffer mig ogsaa der Beskjftigelse og saaledes er jeg alelrede i August i Kjbenhavn. Nu var det en kjr Bestemmelse hos mig, at jeg paa Hjemfarten tilbragte nogle Dage i Roeskilde, De har sagt mig kjre Fru Ortved, at jeg var velkommen i Deres Huus, at De og Deres Mand venligt ville modtage mig som Gjst, kommer jeg til Uleilighed om jeg komi nste Uge og vil De beholde mig fEx fire hele Dage? / De glder mig nok med et Par Ord herom, sendt til Basns ved Skjelskjr, jeg sla da senere tillade mig at mlde hvilken Dag jeg indtrffer. Hartmanns ere jo nu i Roeskilde? Hils dem hjerteligt fra mig. Hr Kornerup seer jeg, har udgivet en Bog om Spanien jeg er begjrlig efter at lse den, jeg har nok besgt alle de Steder han har vret paa, og De veed, at han var Een af dem der isr opmuntrede mgi til min spanske Reise. Hils paa det varmeste Deres Hr Mand, jeg glder mgi til at vkke Lyst hos ham og Dem tila t besge det skjnen Spnien; jeg skal lse Dem et par Billeder der fra og har desuden nogle Stereoskoper med. "Ravnen" faae / vi da nu i dette Efteraar, vil jeg haabe og Hartmann hster stor Glde og re af den. Nu lev vel!

Deres hengivne

H: C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 314-17)