Dato: 13. juli 1863
Fra: Jonas Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Skovsborg-Kro 13.7.63.

Som Du af Overskriften vil see, sidder jeg i Skovs borg Kro iaften, og som Du af Skriften vil kunne see, er mit lille usle Vrelse oplyst af en elendig Tllepraas, der stadigt vil snydes. Grunden til denne underlige Situation er, at jeg nu endelig har taget (nei ivrksat, thi taget har jeg altfor tidt) den Beslutning at lre lidt Botanik og af den Grund imorges reiste herud, efter at have leiet mig et Vrelse her for 5-6 Dage. Peter Muller er herude og er min Lremester, Nutzhom boer jeg Dr om Dr med, og imorgen kommer Louise hertil forat vre deres Gjst i nogen Tid, saa jeg er jo godt forsrget. Tak for Brevet og Sneglene, begge vare meget velkomne. Med Hensyn til Sprgsmaalene i Dit Brev vil jeg fortlle i al Korthed, at 1) Der er kommet Brev fra Laura Classen om, at Viggo lykkeligt og vel er kommet til sit Bestemmelsessted, fra ham selv er intet Brev kommet (hvis Du skriver til ham, saa husker Du nok at skrive stort og tydeligt), 2) I Kassen fra Cadiz var en Pakke, der, saavidt jeg kan fle, kun indeholder nogle Castagnetter, Alt hvad der tilhrte Dig.-.

Jeg har faaet et meget langt Brev paa Spansk fra Larramendi, der for ieblikket er i Afrika. Brevet er rart og interessant, og er skrevet baade til Dig og mig. Du kan jo faae det at lse, naar Du kommer hjem. Du har vel af Aviserne seet, at Kornerup har udgivet en Bog om sin Reise i Spanien; den skal vre ret net skrevet.

Jeg havde havt isinde, at skrive et lngere Brev, men Praasen siger nei, og jeg er segnefrdig af Trthed, saa vi ere vel begge bedst tjente med at forskaanes for mere

Din hengivne Jonas Collin.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter