Dato: 25. juni 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Glorup den 25 Juni 1863

Imorgen, netop, er det otte Dage siden jeg forlod Kjbenhavn, kort forud fik jeg Deres Naades kjrkomne Brev og saae deraf at Mi Dunloups Bryllup er ansat til den frste August og at det bliver mere stille end det tidligere var bestemt. Grev Moltke siger mig at der nok bliver omtrent tolv Mennesker; i Anledning af den Vise jeg havde tnkt paa skulde afsynges, har jeg nu nogen Betnkning, thi der blive da Ingen til at synge den, og det vil vre uhyggeligt kun at hre et Par / Stemmer lfte sig, jeg troer derfor det vil bre sig bedst, om jeg skrev et lille Digt til Brudeparret, som efter at Skaalen var udbragt kunde af mig selv lses hit for dem og Gjsterne. Deres Naade indseer at det er mig lige let at give Verset Form af en Vise og af et Digt til at fremsige, Hovedsagen er at give hvad der kan tage sig bedst ud. Dette vilde jeg dog forud meddele Deres Naade, og haaber i den Anledning at hre fra Dem om De er enig med mig. Jeg glder mig srdeles til at komme i Deres kjre, velsignede Hjem / og tnker hjerteligt paa Dem Allesammen. Her er srdeles smukt paa Glorup, Excellensen er magels elskvrdig mod mig, vi ere for ieblikket ene, jeg beboer Grev Leons to Vrelser ud til Haven; paa min Reise i Spanien skriver jeg daglig med stor Fremgang. Haven er uendelig deilig, jeg har aldrig seet den saa smuk som iaar Bring min hjertelige rbdige Hilsen til Frken Luzia og Miss Dunloup ligesom til Frken Lytzov dersom hun endnu er paa Glorup!

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 271, Billed 6727-29)