Dato: 1. maj 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Lauritz Eckardt
Sprog: dansk.

Christinelund ved Pr[afrevet hjre hjrne, men: st]

den 1ste Mai 18[63]

Kjre Ven!

Da jeg for en otte Dage siden kom her ud var det en rar Ting at finde i Skoven et enkelt Bgetr sprunget ud nu, med hver Dag, blive Knopperne fyldigere og Skoven grnnes i denne Morgen er det ret som om Skoven havde skynd sig, som om den vidste at det var Skiftedag og den til frste Mai maatte gaae grn i Tjeneste.

Sommeren rider i By, den deilige varme Sommer! i aar skal jeg sidde stille, De lykkelige Menneske flyver ud, flyver i Hjerte-Selskab som jeg aldrig faaer det. Lykkelige, kjre Ven! ja en Sommerdag ruller op fra Dem, haaber og troer jeg, De har vundet og fundet den De vilde, Gud give Dem Velsignelse som de har vret en god Sn mod Deres Moder og en ldre trofast Ven for flere end Een af de unge. Hils Deres Brud, hun nyde med Dem ret den for hende frste Udflugt i Guds deilige Verden. Fr De flyver sees vi! den tyvende Mai er jeg, om Gud vil, i Kjbenhavn. Hvorledes mon jeg vil / [afrevet hjrne]nde mig der en heel Sommer, j[eg] veed det ikke, maa kun Fred hvile over mit Fdreneland! Jeg reiser imorgen her fra Christinelund til Holsteinborg, hvor jeg bliver nogle Dage, tager da over til Basns, til begge Steder sendes Breve til mig over Skjelskjr, gld mig med et Par Ord og vent ikke paa Scharff, det er Synd at plage ham, det kjre Menneske! Jeg lever aldeles tilbage i mit Reiseliv i Spanien og jeg troer at dette kommer ret levende paa Papiret; meest gldende og livfuldt er nok Farten gjennem Elche og Murzia; mine varme Smaavers skinne frem som de rde Granatblomster i Sydens Lv. Hils Deres fortrffelige Huusbestyrerinde, bring ogsaa Frken sterberg en venlig Hilsen; seer De andre af mine Venner da lad mig komme i Tanke. Imorgen den anden mai, faaer da Jonas Collin sine Forldre hjem, de have fra Paris lagt deres Reise over Belgien og Holland. Faderen er desvrre slet ikke rask. Lev nu glad og vel! Deres hengivne

H. C. Andersen /

[udskrift:] Til Hr Skuespiller L. Eckardt. Garnisonspladsen No 3 i Kjbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 269, billed 6720-22)