Dato: 10. marts 1863
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

rby den 29. September 1842

Fr ngra dagar sedan hade jag den fgnaden att emottaga Deres bref af 9. dennes, tfljdt af "En Digterss Bazar". Jag behfwer ej sga, att jag lade allt annat sido, fr att fretaga lsningen af denna interessanta skrift. Nu, sedan jag fullbordat densamma, skynder jag att tacka den snillrike frfattaren fr allt det nje, han sknkt mig, och srdeles fr teckningarne af en Julafton i Rom, Carnevalen, Pegasus och Vetturin-hsterne, En ros frn Homers Graf, Mina stflor, och en mngd andra, ty att upprkna alla de skna stllen af boken, som intagit mig, blefve fr widlyftigt. D jag velat lta andra med mig p frhand njuta af den vackra sknken (ty en fullstndig fversttning deraf p svenska lr vara under arbete), har jag fversat ngra sm episoder, ssom "Julafton i Rom", "Rosen frn Homers Graf", "Ankomsten til Athen", "Carnevalen", m.fl., hvilka jag insndt till en tidning, der de blifvit med utmrkt bifall emottagna. Jag r frvissad, att samma bifall skall sknkas skriften, nr den i helhet utkommer hos oss i svensk fversttning. Srskilt glder jag mig t hvarje ny litterr framgng, De rner, och frenar dertill mina hjertliga lycknskningar med Deras vriga wnner.

D jag nnu r Landtbo, har jag ej haft tillflle att i underdnighet fwerlemna det fr H.M. Konungen bestamda exemplar, hvilket (enligt Deras nskan) jag vill persnligen frambra. Det har ock warit ndigt, att jag frst tagit fullstndig knnedom af skriften, hvilket frst nu gt rum. Innan kort mnar jag inflytta til Stockholm, och jag skall d begagna frsta lgenhet, att fullgra mitt updrag.

Fr de wnliga hlsningarme frn Oehlenschlger och Ingemann r jag hjertgligen tacksam. Frn den frre har jag fwen haft brev, deri han underrttar mig, at hans sorgspel "Dina" skulle i denna mnad uppfras. Jag lngtar hgeligen, att snart ter f se mina Kpenhamnska wnner. Deres "Bazar" har hos mig terwackt hgen at resa, och jag umgs med planer att ter beska Italien, - ja kanske en gng kasta en blick in i Oirenten. Ngot msta jag ut frn wra klippor och skr. Antigen dette sker nsta r, eller sednare, hoppas jag d fwen hafva gldjen att trffa Dem och att mundligen f betyga den hjertliga hgaktning, hvarmed jag tecknar Deras

tilgifne vn

Bernh. v. Beskow.

Tekst fra: Solveig Brunholm