Dato: 31. januar 1863
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbhvn 31 Jan 1863.

Kjre Andersen!

Tak for Deres Brev fra Bordeaux. - Indlagt &Sender jeg Dem den omtalte Anmeldelse af Sommergjkken; da jeg var saa heldig at finde Avisen fr den var revet itu. - Jeg vil tilstaae Dem, at jeg var ondskabsfuld nok til ikke at tage mig nr, hvad De har diet af Sne og Kulde i det trre hede Spanien, paa samme Tid, som vi ikke kjende til Vinter; det er stadigt mildt, men stormende, og Vegetationen har lnge vret i Gang; jeg kan af og til plukke Smaabouquetter i min Have, for nogle Dage siden en Stifmodersblomst, ligesaa: udviklet, som om Sommeren. Jeg har daglig Folk i min Have, eller arbeider der selv. Ved at lse Deres Beskrivelse af Kulden i Spanien, kunde jeg ikke bare mig at tnke paa Deres mange Klager over det danske Climat, Ingeborg kunde have sagt: Saadan skal han have; den Smrtyv ! Men Sandheden tro maa jeg bekjende: Hun sagde det ikke. - Jeg bygger og bygger i Rosenvnget; til April skal vi flytte ind. Beutner har ogsaa kjbt en Parcel af Rosenvnget, nede ved Alfred Hansens, Harald skal bygge for ham og til October Flyttedag skal han flytte ind. Maler Aagaard har ogsaa kjbt en Parcel, af de bageste, saa De seer, der er Virksomhed derude! - Her hjemme staaer Alt ved det Gamle; Viggo er endnu paa Christinelund og hans ine fremdeles slette. - I den vrige Familie er ei heller noget Nyt [. . .] - - Deres Meer end Perler etc. har gaaet flere Gange i Casino, og den nye Barselstue paa det kgl. Theater: Dette sidste har faaet et nyt Trkplaster i Vilhelm Tell, som stadigt gaaer for fuldt Huus og til forhiede Priser; jeg saae det forleden og moerede mig ganske fortrffeligt. Docker som Vilhelm T. syntes jeg meget godt om,- baade Spil og Sang; Nyrup gjorde ogsaa megen Lykke, jeg syntes ogsaa godt om ham, men jeg kan ei overvinde den Lede, jeg har faaet for hans Ansigt ved de mange affecterede Portraiter a la Hedt, man overalt skal see paa. Forresten kommer jeg nsten aldrig i Theatret, men troer alligevel ikke, at det kan vre Grunden til de daarlige Affairer, det gjr i denne Saison. - Gade er keed af det der, og vil derfra; det tilskrives ellers hans Indstudering, at Vilhelm Tell gaaer saa ypperligt. --- Ang den politiske Stilling er ikke meget at sige; saa temlig ved det gamle; ofte opdukker Rygter om Ministerforandringer, men vise sig stedse ubegrundede: Den holsteenske Stnderforsamling er aabnet, og dens Bombe Batteri aabnes ogsaa snart; det lader ikke til, at den har lrt Noget af de fortvivlede preussiske parlamentariske Spektakler, skjndt Modstningen mellem Kampen mod Friheden hist og den fredelige Frihedsudvikling her er iineslaaende for alle Andre end Tyskerne. - - Prinds Ferdinand er daarlig og ventes ikke at leve lnge. . . - Et Bind Fortllinger, der er udkommet, af Fru Thorarensen (troer jeg hun hedder) gjr megen Lykke, hun er dansk, men har vret 14 Aar i Norge; - Bjrnstjerne Bjrnsens: Sigurd Slembe gjr ligeledes Lykke; den har jeg lst med sand Glde; thi det skinner overalt igjennem, at den: er skrevet af en sand Digter, og den Slags Varer faae vi nu ikke saameget af. -. Det kan neppe moere Dem at hre Noget om den store Reform i Politivsenet, som nu endelig er gaaet igjennem i Thinget, og i disse Dage ventes at faae Kongens Underskrift; Personalia, det eneste, der maaske kunde interessere Dem, veed man endnu intet om; ikke engang, om, Brstrup bliver eller gaaer.

Hils nu Jonas mange Gange fra

Deres hengivne

A. Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost