Dato: 16. november 1862
Fra: Christian Winther   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

16de Novbr. 1862.

Med megen Glde har jeg modtaget og i Samlingen optaget de Digte, som De har vret saa venlig at sende mig fra Montreux og fra Cartagena. Men hvad der gjr mig ondt, det er, at et lille nydeligt Vers, som De havde sendt i et Brev til Scharff, og som han lod mig lse, kom altfor seent til at kunne medtages; Bogen var alt dengang nsten udsat og frdig. - Hvis jeg var Deres Fader eller Deres Moder vilde jeg rigtignok fle nogen ngstelse ved at vide Dem histnede mellem disse sortiede, stridhaarede, dandsende Gitanos; man kan aldrig vre sikker paa, hvad et saadant ungt Menneske, som De, kunde falde paa!

Om Politik siger jeg Inteti Alt af den Art seer De i Bladene. Om Mennesker? jeg seer nsten Ingeni den Eneste, jeg dagligt besger, er Gidwad, det vil sige Fdrelandet, og han kan altsaa ogsaa henregnes til Rubriken Politik. Theatret nyder ikke ren af mit Besgi det forekommer mig som en Dd; det staaer for 30 mig som et Mindesmrke.- Den poetiske Literatur kan jeg - om jeg end vilde - ikke undgaae at have Noget at skaffe med; thi Bger og Forlggere ere ligesaa paatrngende som Fluer i September. Carl Andersens Digt Tonens Veie har jeg lst med Glde. Af Hauch er udkommet et romantisk Eventyr "Waldemar Seier", af Ingemann "en Levnetsbog", af Paludan-Mller forventes et bibelsk Drama, "Paradiset skabt og tabt", Hertz har udgivet 3die og 4de Bind af sine "Digte fra forskjellige Perioder". Hos Reitzel er udkommet: Ved Nytaarstid i Nddebo Prstegaard, Fortlling af Nikolaj, 18 Aar gammel, hvilken Bog Rygtet vil tillgge Hertz. To Digtsamlinger: Digte af Hedevig, og Digte af Schandorf, hvilken sidste roses meget. Evald, Forf. til Waldemar Krones Ungdom, har udgivet en Roman i tre Bind, Familien Nordby, og Hr. M. Goldsmith et Drama: Svedenborgs Ungdom. Dog - dette er ikke Alti der er endnu meget mere i IS Vente. Saa kommer Turen til Clemens Petersen og Dr. Rosenberg og andre Kritikere. Endnu maa jeg dog nvne "Fra Drmmenes Verden, Forsg i den experimenterende Psychologie", en Novelle af en Pseudonym, der dog endnu ikke har vakt Opmrksomhed.

Nu lev vel! Mange venlige Hilsener fra min Kone og min Datter. Vi haabe Alle, at De lever vel og digter som sdvanligt!

Deres hengivne

Christian Winther.

Disse Spanierinder skulle have saadanne overmaade bitte 25 smaae Fdderi er det sandt? og er det virkeligt saa, at de bre en Dolk i Strmpebaandet?

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter