Dato: 11. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Holm
Sprog: dansk.

Lerchenborg den 11 Juli 1862

Histrede! [det ville HCA aldrig skrive til en Frken]

De har viist mig den Tillid at lade mig lse i Manuskript Deres Digning: "Den skotske Rose" og forlanger uforbeholden min Mening, [overstr: denne kan imidlertid ikke vre dem den afgjrende.] Jeg erkjender hos Dem en varm Digterisk Flelse, Evne til at skrive Vers, saaledes Side 103, "Nu Kathrine! Det er Lykke osv, srdeles gode Vers, De kan i disse fremstille Begivenheder og slynge disse romantisk sammen, og dog raader jeg Dem fra at udgive dette Arbeide, de faaer ikke den Glde af det De nsker. Ved Lsningen begyndte jeg straz at notere hvad der var mig imod; med / Blyant har jeg antydet dette, ogsaa udstreget og foreslaaet een og anden Forandring; men De vil see der er Meget, det hele Digt maa [overstr: af Dem] betydeligt af Dem selv gjennemgaaes. Jeg troer at De maa betragte dette Digt som et Studie, og da naar De igjen fler Lyst og Trang, helst begynde et nyt, klart, klart og rigt maa det vre! lad Menneskene, efter Deres Charakter rettet til Forskellighed tale pnt og lige frem; undgaae fremmede Ord, og vogt Dem for paa alvorlige Steder at komme med udtryk der kunne have en doppelt betydning, hvoraf den ene hlder til det Comiske. - Misforstaae ikke min rlige Udtalelse! Det vil vre mig en Glde naar den nste Digtning De viser mig, maa staae mere fuldkommen end denne. / hvilket jeg ikke betvivler. Ls "Pigen ved Sen" af Walter Scott der vil De see et fuldkomment Digt, hvilket man kommer til at tnke paa ved "den skotske Rose". Der som jeg efter min Hjemkomst fra Udlandet kan vre Dem til Tjenste med at gjennemlse et eller andet Arbeide af Dem, skal det vre mig en Fornielse.

Deres rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13-1, 936-38)