Dato: 8. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Lerchenborg den 8 Juli 1862.

Kjre Fru Ortved!

De har vret saa elskvrdig at sige mig at jeg var velkommen hos Dem og Deres Mand, og at De i Deres Huus havde Plads til mig naar jeg kom! vor fortrffelige Hartmann har i et af sine seneste Breve gjentaget Deres venlige Ord, og jeg tillader mig nu at komme med Aftentoget fra Korser, Lverdagen den 12 Juli; vil da De og Deres Mand forunde mig et Hjem til Onsdag-Morgen, da maa jeg ind til Kjbenhavn for at ordne Alt til Udreisen, den jeg nok nsker at tiltrde den 20de. - Gid at nu i Roeskilde Veiret maa blive godt, thi her paa Lerchenborg, ligesom paa Basns og Holsteinborg, hvor jeg har tilbragt Tiden, siden jeg den frste Juni forlod Kjbenhavn, har det saa temmeligt vret koldt og regnfuldt. Eet lille Eventyr har jeg imidlertid skrevet, dets Navn er "Sommergjk", men det er jo ogsaa den Blomst som skyder op i Snee og Foraarskulde. Deres Mand min hjerteligste Hilsen og Tak for hans venlige Sind imod mig! Hartmann haaber jeg er i detmindste Mandag og Tirsdag i Roeskilde, vi have lidt at tale sammen om Texten til Operaen Ravnen. Vil De hilse / hans Frue og Dttre.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 310-12)