Dato: 6. juli 1862
Fra: Jonas Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbhvn. 6.7.62.

Nu gjr Du mig nsten skamfuld, kjre Andersen. Den Sending, jeg fik imorges, slog Hovedet paa Smmet baade ved sin Quantitet og Qualitet. Der var een udmrket Art derimellem og flere gode foruden en Del interessante Varieteter af de almindeligere Arter. Jeg har hele Formiddagen siddet og prpareret dem og er endnu ikke frdig.-. Dersom Du skulde have isinde at overraske mig ved ogsaa at samle paa Lerchenborg, saa vil jeg blot lade Dig vide, at jeg selv har samlet en Del Havesnegle der, saa dem bryder jeg mig mindre om: det er kun de almindelige baandede, jeg har samlet.-

Det var kjedeligt med Fatters Fod, skjndt Fornielsen havde vel neppe vret stor ved at blive derude i disse Dage med 5 Varme.-. Det falder mig ind, om Du ikke af lutter Snegle-Iver glemmer at ryge Cigar; det haaber jeg dog ikke. Grev Lerche har magelse Cigarer af alle mulige Styrker; dem skulde Du prve.-

Mens jeg husker det: Du skal have 2 rd af mig, naar Du kommer hjem, thi Bissen har ikke villet eller kunnet afgjre Sagen. Han siger, at han veed s'gu ikke, hvormeget det er, og det kan meget bedre vente. Skjndt det sidste efter min Mening er Vrvl eller dog upraktisk, har jeg ikke gjort Indvendinger.-

Louise takker for Roserne.

Din Ven

Jon. Collin

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter