Dato: 26. juni 1862
Fra: Jonas Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbhvn. 26.6.62.

Hjertelig Tak kjre Andersen for den venlige Interesse, Du viser mig og mine Samlinger, og hvorom jeg ikke har tvivle t, men hvorpaa jeg idag har seet Beviser. Imorges kom frst Dit Brev og en Times Tid senere sken med Sneglene. Det er nu Alt indlemmet i Samlingen med Paaskrift: H. C. Andersenleg. For at faae Orden i Papirerne vil jeg strax besvare en Mngde Sprgsmaal, Du har gjort l) Hvilke nsker Du isr. Svar: Dem alle! vi Naturforskere ere umttelige, ja vi blive endogsaa desto hungrigere og begjrligere, jo mere vi faae. 2) Opgiv mig Localiteter -. Overalt! Snegle findes paa, i og over Jorden, og de ere alle herlige.-. Farverne danne ikke Artsmrker kun er den Art, som har sort Lbe (Indgang kalder Du det) forskjellig fra den med hvid (1) Helix nemoralis, 2) Helix hortensis), men Baand-Tegningerne og Grundfarven danne kun Varieteter indenfor Arterne. Jeg glemte at bede Dig, endeligt at tage nogle Ferskvands-Snegle med fra Graven om Basns; der findes idetmindste 16-20 Arter af saadanne, er jeg vis paa. En ypperlig Maade at samle ganske smaae Snegle (. saa store) paa, er at ryste Lvet i Skovbunden ud paa et hvidt Klde, derpaa bortfjerne de strre Dele, Lv, Kviste o.s.v. og gjernme alt Smulderet i en ske; dette undersges saa med Loupe; men det er naturligvis ikke min Mening, at Du skulde gjre dette, der hrer desuden nogen velse til Undersgelsen, men dersom Du virkeligt vil samle noget Smulder fra Skovbunden til mig, saa er jeg vis paa at finde sjeldne Sager derimellem, maaskee bliver Du Opdageren af ganske nye Arter for den danske Fauna.-. Naar Tante Ingeborg kommer, vides ikke, idetmindste ikke af Viggo, men jeg har hrt noget om Onsdagen d: 2 den. Du skal Intet skrive til Fatter om Reisepenge, da jeg helst vil have mere end 100rd (paa den forrige brugte jeg 175!); de forsvinde saa forbandet umrkeligt.

Et Portrait til Amberger med den reglementerede Lgne-Inscription flger med.

2 det Brev.

Tak! ggene vare af den store Snegl (Helix Pomatia) men ikke mrkelige. Gartnerens Udsagn om Snoge-g af Strrelse som Due-g er rverhistorisk, de ere kun lidt strre end dem, Du sendte. At Sneglen laae paa g har vret tilfldigt, den ruger ikke. Den langagtige, skjre Snegl hedder Succinea putris, og den kom, som alt det vrige, uskadt. Din Opdagelse, at Sneglene ved deres Slim oplse Papiret er ganske rigtig, men de gnave det itu med deres hornagtige Kjbe. Du er nu vist kjed af alt mit Snegle-Sludder, og jeg vil derfor holde op, skjndtjeg kunde have Lyst til at give Dig Mngde Anvisninger, Raad, Anmodninger og Oplysninger. Blot vil jeg endnu engang takke Dig for Din Iver og Tjenstvillighed imod mig.

I Eftermiddags reiste vor Svensker, Magister Floderus. Vi trffe ham vist i Heidelberg; Du vil nok synes om ham, han er en prgtig Fyr. Jeg har rdsomt travlt i denne Tid og har det i Grunden skidt, men det giver sig nok; man kan jo skyde Skylden paa Hmorhoiderne.

Jeg trnger mere end nogensinde til at komme hjemmefra, bort, langt bort, over de hie Fjelde, og jeg troer, at vi, trods vor store Forskjellighed i Alder, Udvikling, Interesser og Anskuelser, ville have det langt bedre med hinanden end paa den forrige Reise, der vil vre strre Ugeneerthed hos mig, Du har jo selv givet mig Lov til at dundre i Bordene og sige Vrvl!.

Din Ven

Jonas Collin.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter