Dato: 20. juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Holsteinborg 20 Juni 1862

Kjære Ven!

Du har ikke været vel al den Tid Du havde dine svenske Gjester, skriver din Moder; det gjør mig ondt, thi da har Du neppe nydt de fornøielige Dage. Jeg glæder mig til at bringe Dig en lille Æske fyldt med vel udrensede Sneglehuse alle fra Basnæs, og ønsker at jeg maa have grebet dem med lykkelig Haand, der er i det mindste af alle Arterne som findes der. Her paa Holsteinborg er saa godt som aldeles ingen at finde og de meget faae jeg har opdaget høre ganske til samme Slags, efter Udseendet at dømme som de jeg har fra Basnæs, kun een eneste, rødlig med sorte Ringe har jeg fundet forskjellig og derfor taget til Dig. Igaar kom Brev til mig fra Ravnkilde i Rom, han skriver at Bjørnstjerne Bjørnson er i Florentz og finder der Alt udmærket. Det vil glæde mig om jeg fik Brev fra Dig, men Du skal ikke skrive uden Du føler Lyst til det.

Din trofaste

H.C. Andersen

Hr Jonas Collin

[Udskrift:]

Til Hr Jonas Collin

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 169-70)