Dato: 10. juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr 10 Juni 1862

Kjre Fru Koch!

De maa dog vide hvorledes jeg har det i min Landlighed, maaskee at jeg ved at skrive opnaaer at hre fra Dem og Deres, thi endnu vil der hengaae over en Maaned fr jeg kommer til Kjbenhavn. Veiret er smukt, Haven pranger med Rdtjrn, Seriner og Guldregn, Havet vexler med Blikstille og rullende S. Tiden er saa deilig riig, jeg faaer en Deel mere bestilt end hjemme i Kjbenhavn, hvor jeg ideligt forstyrres. Forrige Mandag, som De veed, gik jeg med Morgentoget fra Kjbenhavn; ihvor tidligt det end var havde dog Scharff indfundet sig for at sige mig Lev vel, han vilde Dagen efter reise til Wien og Venedig, hvorfra han ikke vender tilbage fr frst i August og da er jeg, om Gud vil, nede i Schweiz. Det fornier mig hver Dag at jeg har lille Jrgens Photographi med og ligesaa Lieutenant Henrich Kocks; de to venlige Ansigter seer jeg ofte paa, hils dem begge to, Jrgen forstaaer nu ikke Hilsenen, men senere kommer nok Forstaaen. Hans Forldre maa De paa det hjerteligste hilse. Dagene glide stille hen herude, kun igaar vare vi Alle ude til Middag, vi besgte Grev Holsteins paa Holsteinsborg, derhen tager jeg nste Mandag og bliver Ugen men saa igjen tilbage til Basns, Brev, dersom De glder mig med et saadant, gaaer sikkrest til "Basns, ved Skjelskjr". Jeg lser i denne Tid Dietrichsons Indledning i Studiet af Sveriges Literatur, men er ikke i Alt enig med ham; han gjr Bellmanns Musa til den tragiske Musa, / et lystig Smil paa den Srgendes Lber, mig er hun mere en Punschens Anadyomene, der nok imellem har salte Taarer i inene, men de ere ikke Udtryk af hendes stadige Humeur. Nyrup og Johan Wiehe hrer jeg have givet Konsert i Slagelse og Nestved, men jeg har naturligviis ikke vret der, Touren frem og tilbage er en heel Reise. Fra Basns gaaer jeg rimeligviis til Lrkenborg og derfra, midt i Juli, til Kjbenhavn, da sees vi; jeg haaber at finde Dem Alle ved Sundhed og godt Humeur, tnker mig at Jrgen kan nye Kunster og har tillrt sig flere Udtryk for det gode Hovede og den elskvrdige yngste Herre i Huset! - (De seer jeg venter Storken bringer ham en lille Sster, thi jeg synes Jrgen maa ene vre Herren, det seer han ud til det lille Menneske). / Paa Lverdag vente vi her Besg af hele Herlufholms Skole, Eleverne der gjre Skovtour og have mldt sig til Basns, det er en Slags Begivenhed. Jeg har engang med Soranerne gjort en saadan Tour ned til Antvorskov, da var jeg med Ingemanns, Mand og Kone fulgte med, det er saa lnge siden. Det var mig iaar en egen Flelse at flyve forbi Sor, det er frste Gang jeg er taget ud fra Kjbenhavn uden at hvile ud et Dgn i det mindste, under det gjestfrie Tag. Saa mange, altfor mange af Vennerne ere nu gaaet forud, selv rykker man i Geled til Afmarsch. Mange hjertelige Hilsener til Deres Brn! husk paa, at naar De faaer Deres Photographie, som Vesitkort, da erholder jeg eet. Deres meget hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 256, billed 6677-80)