Dato: 17. oktober 1840
Fra: I. P. E. Hartmann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Andersen!

Vedlagte 2de Recensioner over "Ravnen" sender jeg Dig hermed til Gjennemlæsning, da de sikkert ville interessere Dig. Hvis mit Bud skulde træffe Dig hjemme, beder jeg Dig lade ham vente, indtil Du har læst dem, og da lade ham tage dem med tilbage; hvis ikke, vil Du maaske sende mig dem i Morgen tidligt, da Boghandler Klein har laant mig dem idag under den Betingelse, at faae dem snart tilbage.

D: 17 Octbr. 1840

Din hengivne

Hartmann

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 438 billed 7165)