Dato: 11. marts 1862
Fra: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1862 d 11 Marts

Kire gode Andersen!

Det Redacteur Bille har nsket; en ganske lille Ting som har ligget paa Ingemans Bord og som han jevnlig har brugt. Vil De bringe ham en hiertelig Hilsen. Jeg husker godt hans livlige Ansigt ved Gldesfesten.

Og nu kire Andersen! modtag min Tak for de kirlige Ord De skrev i Ilustrerede Tid: De var smukke og simple og de kom fra et kirligt Hierte. Jeg har en brndende Iver i mig til at gire alt hvad jeg troer paalgger mig; fr det er udrettet tr jeg ikke haabe, at Gud vil see i Naade til mig og kalde mig til et salig Giensyn; saadan gaae Dagene, og med at see de kirlige deeltagende Mennesker, som alle har holdt saa meget af ham. Ntterne har hidindtil ikke vret mig svre. Naar jeg har sovet lidt ligger jeg vaagen og jeg synes da, at jeg bedre kan vre i Tankerne hos ham. Jeg veed jo, at selv den strste Smerte kommer fra Gud, som er Kirlighed. Jeg takker i Hiertet alle dem, som tnker med Deeltagelse paa mig. Gud velsigne Dem kire, gode Siel!

Lucie.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter