Dato: 9. januar 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Jacob Kornerup
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 9 Jan 1862

Kjre Hr Kornerup!

Hjertelig Tak for Deres kjrkomne og hastigt givne Skrivelse! den opflammende endnu strkere Lysten hos mig til at see det herlige Spanien! Den store Beredvillighed De strax har viist mig er nu Skyld i, at jeg allerede et par Timer efter Modtagelsen af Deres Brev, kommer med et Par Sprgsmaal, som De er saa venlig at besvare.

Naar er det den bedste Tid at komem til Spanien? Jeg kan aldeles ikke taale Varmen. Ifjor maatte jeg forlade Rom allerede den 28 Mai, i det jeg var aldeles delagt af den hede Sol. Det er ikke min Hensigt at reise i dette Foraar, men frst i / Eftersommren. Kan jeg i Begyndelsen af September udholde Varmen i Spanien? Jeg vil rimeligviis saa temmeligt flge Deres Reiseplan, fra Valenzia over Madrid, Toledo & til Cadiz. Jeg havde tnkt at gaae fra Perpignan til Barzelona med Deligensen; veed De Noget om hvad det koster og om Veien er sikker. Fra Barzellona er jo Jernbane til Valencia, har man sagt mig. Hvad antager De Reisen frem og tilbage, det at befordres, (ikke Mad og Drikke, Logie iberegnet) det at reise den af Dem opgivne Tour, jeg anslaaer det til 300 eller 400 Rdlr og antager at jeg fro 90 Rdlr om Maaneden kan have Opholdet. (altsaa 3 Rdlr dansk om Dagen). Er dette sat for lavt? Til hvilke Byer skal jeg helst tage Kreditiv? Bliv nu ikke utaalmodig over denne / megen Sprgen, men kommer jeg til Spanien og min Musa besger mig der, saa at jeg leverer en vrdig Digtning, da har De smukt bidraget dertil. Maaskee mdes vi i det gldede farverige Land, hvorhen min Lngsel nu forunderlig drager mig.

Deres meget taknemlige

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 253, billed 6670-72)