Dato: 27. december 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 27 Dec 1861

Kjreste Ven!

Tak for det gamle Aar! Gud glde og velsigne Dig i det nye! hvad jeg kan bidrage til din Glde og Tilfredshed skal jeg, det er min egen Lykke! vi ere komne hinanden et godt Stykke nr i Forstaaen, ogsaa Du vil forstaae det, jeg holder af Dig som en kjr, yngere Broder! at jeg skriver / til Dig herude fra, ligger i at jeg i forgaars fik fra Bjrnson et meget rart Brev Brev, der rigtignok er svrt at lse, deri staae varme, inderlige Hilsener til Dig, Ord Du maa lse selv, lad ogsaa dine Forldre lse det, men Du maa svare mig til Brevet. Her er en srdeles stille Juul, men jeg ynder denne Ro, da jeg har det saa srdeles hyggeligt og velhavende, som var jeg en ung Prinds i / Besg. Min Musa vil imidlertid slet ikke besge mig, men jeg haaber hun seer ind til mig inde i Byen eller naar Du og jeg flyve ud, thi vi maa flyve lidt ud naar Solen skinner, Paris maa jeg dog vise Dig, min egen kjre unge Ven! Gud bevare og velsigne Dig! Hils Moder, Fader og Viggo!

din trofaste

H.C.A.

E.S

Siig din Fader Tak for hans Brev til mig!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 12-13)