Dato: 17. december 1861
Fra: Fredrika Bremer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Stockholm d. 17 Dec. 1861.

Tack, innerligt tack, kre trofaste vn fr gfvan af nya Sagor (Historier), som kommit frn dem till mig, genom fru Bournonville! en glder mig for det minnes skuld, som den uttalar, for den vnliga hlsning som jag lser p dess blad, och fr alla de glada stunder jag vet att dessa vingade andens barn skola sknka mig och mina vanner, och som redan hafva begynt. Ty redan hafva vi hr hjerteligen leet och njutit vid lsningen af en och annan liten god och lustig saga sdan som blott H. C. Andersen kan skrifva. I sanning: mitt hem skulle vara mindre hjemligt for mig om jag der icke hade icke allt emellant kunde frfriska mig vid Andersens sagor och Historier! Tack!

Jag ar nu hemma efter mer n fem rs vandringar i fjerran lnder; interessanta och rika vandringsr, men trottsamma! Jag knner det mera nu sedan jag kommit till ro i mitt hem. Gud har sknkt mig ett godt och fridfullt hem der jag nu rtt kunde hvila ut, om den rastlsa Anden tilltt mig hvila. Men jag knner det, mina WanderJahre slutas icke p jorden frr n med lifvet. Dock bli mina utflygter hrefter, med kroppen, icke lnga och mnga. Och hur r det med Deras kre van? De r i Kpenhamn sga vra tidningar. Bliver de der hela vintern? Hvorhen flagrer de ut i sommar? Jag mnar mig p ett besk till Tyskland. Skola vi trffas der? I Dresden eller i Thringer-Wald? Jag har mycket att sga dem; mycket att hra af Dem. Skrifva frslr icke. Bournonvilles har jag icke nnu sett, vet ej heller hvar de bo, men skall uppska dem. Jag har haft mycket att skta sedan jag kom mit hem, men har knnt mig ondl. lycklig och tacksam genom att finna allt, i Sverige, s ungdomsfriskt och godt framtgende. Det har varit mig sknt och upplifvande som en ny krlek. Det var som om Brage och Iduna mott mig p mitt fderneslands strand. Djupt drack jag ur bgaren som de rckte mig. Dagarnas lif, ntternas ljus, allt det goda och gldjande som mtte mig frn alla hll, allmnnt och enskilt - det var frtjusande. Jag var halft berusad deraf. Nu r jag nykter igen, dock s glad fver mitt goda folk och land och s tacksam att vara hemma.

Och nu vet de hvar jag r. Sg mig hvar de finnes, hur de r och hvart det br med Dem i vr! Sag mig ock om vra vnner, framfr allt om Ingemann. Jag har - litet sent - sndt honom Ita Afdeln. af min resdagbok (den i Schweits och Italien). Den andra Afdeln. om Palestina och Turkiet ar just i dessa dagar utkommen hr och i England. Frn Mrs Howitt har jag ftt ett litet bref till dem som fljer hrmed. Mycket har skett p vr lilla jord sedan vi trffades sist, men att skrifva derom vore ondligt. Tid och klena gon tvinga mig gra fven denna skrifvelse kort. Dock ville jag ej lngre droja att snda dem min tacksamma hlsning.

Med ofranderlig, hjertlig tillgifvenhet Eder

gamla vnninna

Fredrika Bremer.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter