Dato: 12. september 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Vilh. Rimestad
Sprog: dansk.
er nsten lig med Brev

Kjbenhavn den 12. Sept. 1861

Histrede!

Hjertelig Tak for den hdrende Indbydelse til Festen paa Lverdag, den har meget gldet mig og jeg stter stor Pris paa denne Opmrksomhed og Venlighed, men jeg kan ikke taale at tage Deel i store Aften-Selskaber og har i de sidste Aar aldeles opgivet det, De vil derfor venligst undskylde mig og bringe min inderlige Tak.

Hvad Foredragene i Vinter angaae, da er jeg, som altid, beredt. Det er mig en srdeles Glde at lse just i Arbeiderforeningen.

De vil behage nrmere at opgive / naar Foredragene begynde og imellem.

rbdigst Deres hengivne

H. C. Andersen

Til

Hr cand. C. V. Rimestad

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 361-62)