Dato: 12. september 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Vilh. Rimestad
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 12. Sept. 1861

Høistærede!

Hjertelig Tak for den hædrende Indbydelse til Festen paa Løverdag, den har meget glædet mig og jeg sætter stor Pris paa denne Opmærksomhed og Venlighed, men jeg kan ikke taale at tage Deel i store Aften-Selskaber og har i de sidste Aar aldeles opgivet det, De vil derfor venligst undskylde mig og bringe min inderlige Tak.

Hvad Foredragene i Vinter angaae, da er jeg, som altid, beredt. Det er mig en særdeles Glæde at læse just i Arbeiderforeningen.

De vil behage nærmere at opgive / naar Foredragene begynde og hvilke Aftener jeg har at vælge imellem.

Ærbødigst Deres hengivne

H. C. Andersen

Til

Hr cand. C. V. Rimestad

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjøbenhavn 12 September 1861

Høistærede!

Igaar søgte jeg Dem i Deres tidligere Bolig paa Hauser-Pladsen, men hørte der at De var fløttet udenfor Byen, og der tillader jeg mig at søge Dem med denne lille Skrivelse for at udtale min hjertelige Tak til Dem og Enhver jeg skylder den mig hædrende Indbydelse til Festen paa Løverdag Aften. De har derved glædet mig meget, og af hele mit Hjerte ønsker jeg at kunne vise hvor høit jeg skatter denne Venlighed, vil De udtale dette for Vedkommende, men vil De ogsaa / forstaae mig og deeltagende undskylde mig, at jeg aldrig tager Deel i Festmaaltider, ikke gaaer ud i noget stort Selskab om Aftenen da jeg ikke kan taale det, hele Natten derpaa har jeg ingen Søvn, føler mig slet ikke vel og derfor har jeg i de sidste Aar aldeles ladet være.

Hvad Foredrag angaaer, da er jeg i denne Vinter, som altid beredt, det er mig selv en særdeles Glæde at læse just i Arbeiderforeningen. De vil behage nærmere at opgive mig naar Foredragene begynde og hvilke Aftener jeg har at vælge imellem.

ærbødigst og hengiven

H. C. Andersen

Til

Hr Cand: C. V. Rimestad

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 905-06)