Dato: 28. august 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Sorø den 28 August 1861.

Kjære Fru Ortved!

For et Par Aar siden tilbragte jeg nogle smukke Dage i Deres hyggelige Hjem, De har senere været saa venli at sige mig at De og Deres Mand gjerne saae mig gjentage Besøgt; nu er jeg, som De maaskee veed, paa Hjemreisen fra Rom, jeg tilbringer et Par Dage hos min ældre Ven Ingemann og tænker at naae Kjøbenhavn næste Mandag; dersom nu De og Deres mand venligt ville see mig og have Plads til mig, da vilde jeg tillade mig at komme paa Løverdag Formiddag, og bliver hos Dem til Mandag Formiddag, om De kan og vil have mig den Tid, jeg vil da mælde min Ankomst i Kjøbenhavn / at være med Morgentoget som Mandag kommer fra Korsøer. Et Par nye Eventyr og Historier bringer jeg hjem med, det skal gldæe mig at læse disse for Dem. De hjerteligste Hilsener til Hr Domprovsten og alle Hartmanns. Altsaa, dersom jeg intet Afbud faaer, kommer jeg Løverdag Formiddag.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 305-07)