Dato: 12. juni 1861
Fra: Christian Winther   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

12te Juni 1861

Ifølge vor Aftale tillader jeg mig herved at melde Dem Følgende: Den 10de d.M. var den Ankerske Comite samlet. Kun to Poeter, nemlig Cand. Theol. Chr. Richardt og Cand. jur. O. Chr. Lund, havde indsendt Ansøgninger. Den Sidste havde vedlagt tre Anbefalinger fra Hertz, Holst og Thiele. Jeg formoder, at De kjender begge Ansøgerne. Jeg giver min Stemme til Chr. Richardt. - Hav nu den Godhed snarest muligt enten directe eller gjennem Etatsraad Collin at sende mig Deres skriftlige Votum. Før dette skeer, kan jo Protocollen for dette Aars Valg ikke sluttes, og de eventuelle Stipendiater ikke sætte fra Land. - Den Ankerske Familie har forsøgt at erhverve sig en Slags Indflydelse paa Valgene; men man har besluttet bestemt og høfligt at vise enhver slig Indblanding tilbage. Kun Prof. Jerichau talte Familiens Sag, men temmelig uheldigt. - Nu lev vel! Jeg haaber, De befinder Dem bedre, siden De har forladt Tiberdalens opløsende Scirocco. Vor Sommer kom seent, men saameget des deiligere. Mange og venlige Hilsener sendes Dem fra min Kone og min Datter.

Venskabeligst

Christian Winther.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost