Dato: 24. december 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Basns 24 December 1860

Kjre Ven!

Hjertelig Tak for de deilige Timer De og Deres Kone forundte mig paa Flugten herud. Det er saa velsignet ret at fle sig velkommen og det fler jeg mig altid hos Dem. Tak for Meddelelsen af hvad De har nedskrevet om Hjemmet og Bedstemoderen, det var saa levende givet, saa beskueligt at jeg synes at have besgt Dem der i Deres Barndom. Nu er jeg da allerede et Par Dage paa Basns, Sneen ligger hit i Haven, saa at jeg saagodt som slet ikke har vret ude, men maa nies med fra Vinduerne at see ud over de pudrede Trer og den frosne Strand; kun i Horizonten / er, som en Stribe, det aabne Vand at see. Her er ivrigt meget stille og trist, De veed at min fortrffelige Vertinde lider af Melankoli, de to sidste Aaringer hvilede denne over hende just i Juletiden, ogsaa iaar er det samme Tilfldet og det virker naturligviis nedstemmende. Dog det taler de ikke om! Her bliver altsaa meget stille, dog da jeg har et Arbeide med, De veed at jeg skal overstte Le pardon de Plormel, saa har jeg god Beskjeftigelse; jeg har allerede Halvdelen af frste Act frdig i disse tre Dage jeg var her. Mit Eventyr om Kjbenhavns Oprindelse og Fremgang vil vist ogsaa blive bragt paa Papiret, / saa er det udrettet! Det er mig imidlertid veemodstemmende at huske paa, at denne Juul skulde have vret tilbragt i Rom, og saa sidder jeg her oppe i Snee og Nordenvind. Nu begynder snart et nyt Aar, hvad mon det bringer? Jeg har en Flelse af at jeg ikke har udrettet nok i dette, som nu forsvinder, jeg har i samme flt en ungdommelig Uro, en Lyst til Omflaggren, som i de allertidligste Aar, men ikke nydt den Glde derved som i hiin Tid. Ude lnges jeg efter Hjemmet, hjemme har jeg Trang til at flyve ud igjen. Der er en underlig Trkfugl Natur i mig! De er langt lykkeligere heri, De fler Ro og Friskhed i det gamle Hjem ved Skovsen, hvor der ogsaa er / godt og hyggeligt. Hvor mon jeg nu i det kommende Aar skal flyve hen? Faae vi Krig saa sidder jeg fast paa de grnne er, vil jeg ikke flyve mere nordpaa, og dertil fler jeg ingen Trang. Dog nu hjertelig Tak for al Deres Deeltagelse i dette Aar, Deres trofaste Venskab og de smukke Dage, jeg tilbragte hos Dem og Deres Kone. Jaften er det Juleaften, jeg skal i Tankerne vre hos Dem, maaskee suse lidt gjennem Laurbrtret hvor jeg jo, siger De, i levende Live spger. Bring ogsaa Sophie min venlige Julehilsen, jeg tnker hun har pyntet et Juletr til Dem, eller bragt Blomster fra sin lille Have. Venlige Hilsener til Vennerne i Sor.

Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen

Til Konferentsraad B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 606-09)